Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Stabiliteit en efficiëntiewinst voor Smals in 2013

Persbericht

In 2013 zijn de omzet en het aantal medewerkers van de vzw Smals stabiel gebleven op hoog niveau. De gemeenschappelijke ICT-organisatie van publieke instellingen in de sociale zekerheid en gezondheidszorg zag haar dienstenvolume wel opnieuw groeien. Dankzij een productiviteitsverbetering ter waarde van 8,8 miljoen euro gebeurde dit zonder noemenswaardige meerkost.

Overheidsinstellingen kunnen besparen op én door ICT. Smals helpt hen daarbij door te zoeken naar synergieën, schaalvoordelen en nog meer efficiëntie in de eigen organisatie. Dankzij een productiviteitswinst van meer dan 7% kon Smals vorig jaar zo’n 8,8 miljoen euro besparen binnen haar eigen werking. De vzw, die reëel geleverde diensten tegen kostprijs verrekent aan de aangesloten overheidsinstellingen, leverde in 2013 meer diensten terwijl de kosten stabiel zijn gebleven.

De totale omzet kwam uit op 223,4 miljoen euro, een omzetgroei met amper 0,25% ten opzichte van 2012. De detachering van gespecialiseerde medewerkers, die in loondienst van Smals werken binnen de overheid, groeide met 8%. De detachering van eigen medewerkers (34,3%) en consultants uit de private sector (17,1%) maakt voor het eerst meer dan de helft van de activiteiten van Smals uit.

Het interne dienstenaanbod was in 2013 goed voor 48,5% van de omzet. De analyse en het ontwikkelen van software, het infrastructuurbeheer en de andere operationele diensten kenden samen een kostendaling met 2,7%. Deze kerncijfers werden op 11 juni 2014 goedgekeurd door de algemene vergadering van Smals, waarin alle aangesloten instellingen zijn vertegenwoordigd.

 

Eén op zes dames in ICT

Smals heeft 103 nieuwe medewerkers aangeworven in 2013, waarvan 82% gediplomeerde informatici. De vzw telt 17 nationaliteiten op een totaal van 1756 medewerkers. Smals blijft voluit investeren in diversiteit en opleiding. De kosten voor opleiding van eigen medewerkers bedroegen vorig jaar zo’n 3,4 miljoen euro.

Ongeveer 29% van alle medewerkers is vrouwelijk. Specifiek in ICT-functies is één op zes een dame. Het totale aantal medewerkers bleef stabiel. Smals blijft blijft voor hen een uitstekende, stabiele werkgever. De vzw behaalde onlangs voor de zesde maal op rij het Top Employer-keurmerk.

 

Bouwen aan de Community Cloud

In 2013 heeft Smals een geïntegreerde ICT-infrastructuur over meerdere datacenters uitgebouwd. Deze vormt de basis van een ‘Community Cloud’ waarop meerdere overheden terecht kunnen voor een hoge bescherming, hoge beschikbaarheid en performantie, kostenbesparende synergieën en een flexibele dienstverlening. In nauwe samenspraak met Fedict en Openbare instellingen van de sociale zekerheid maakt Smals nu een prioriteit van de verdere uitbouw van deze infrastructuur tot een zogenaamde ‘Government Cloud’ of G-Cloud ten dienste van de overheid.

Meer informatie over de activiteiten van Smals in 2013 vindt u in het Activiteitenverslag.

Perscontact voor meer informatie: Jan-Frans Lemmens

 

Over Smals vzw

Smals vzw is de gemeenschappelijke ICT-organisatie van enkele tientallen publieke instellingen, voornamelijk actief in het domein van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, op federaal, regionaal en lokaal niveau. Dankzij diepgaande technologische expertise, inzicht in de werkprocessen van haar leden, technische standaardisatie en wederzijdse schaalvoordelen levert Smals nieuwe toepassingen en omkaderende ICT-diensten met een hoge toegevoegde waarde. Al sinds 75 jaar is Smals een pionier in de toepassing van informatietechnologie ten behoeve van de Belgische burgers en bedrijven.

Follow us