Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Smals maakt resultaten voor 2021 bekend

Vertrouwde partner van overheidsinstellingen voor informatisering en strijd tegen Covid-19

Brussel, 17 juni 2022 - Smals heeft deze week haar activiteitenverslag voor het jaar 2021 gepubliceerd. In een jaar vol onzekerheden en complexe uitdagingen zijn haar activiteiten blijven groeien. Voor het eerst ligt de omzet boven de drempel van 400 miljoen EUR. De aankoop van goederen en diensten uit de privésector vertegenwoordigde 45% van de omzet, terwijl de salariskosten van Smals bijna 50% van het totaal uitmaakten. Eind 2021 bedroeg het aantal werknemers 2066.

Een jaar in het teken van Covid-19

Naast de uitvoering van de normale IT-ondersteuningstaken voor het hele socialezekerheidsstelsel en zijn leden, bracht de strijd tegen de Covid-19-pandemie ook zijn deel van de uitdagingen met zich mee, zowel op sociaal, economisch als organisatorisch vlak. Ondanks het maximale telewerk kon Smals een groot aantal projecten uitvoeren, terwijl aanwervingen en opleiding volledig virtueel verliepen.

Lichte stijging van de omzet

De totale omzet steeg in 2021 tot 407,7 miljoen euro (+6,3%). De grotere vraag naar analyse en ontwikkeling van toepassingen, onder meer in de strijd tegen Covid-19, werd voor een deel opgevangen door software-hergebruik. Daardoor bleef de stijging van de kosten voor software-ontwikkeling beperkt (+3,9%).
De meest opvallende stijging in vergelijking met 2020 was te zien in infrastructuurbeheer en diensten (+20,3%). Dit kan opnieuw worden toegeschreven aan de strijd tegen Covid-19, onder meer door de inzet van diensten van externe partijen, en aan het toenemende gebruik van G-Cloud-diensten. Tot slot blijven de inzet van externe ICT-specialisten bij de leden en de detachering van Smals-medewerkers belangrijke activiteiten, die samen goed zijn voor meer dan 55% van de omzet.

Blijven aanwerven ondanks pandemie

Ondanks de gevolgen van de pandemie kwamen 150 nieuwe medewerkers in 2021 vast in dienst. Dit cijfer ligt iets lager dan in 2020, voornamelijk door de toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt. Er werden geen jobs geschrapt. Eind 2021 werkten er 2066 medewerkers bij Smals, waaronder 1002 intern en 1064 gedetacheerd bij een aangesloten instelling.

Projecten met een sociaal oogmerk

Smals heeft met haar leden talrijke ICT-projecten gerealiseerd op het gebied van gezondheid, werk en gezin. Het overgrote deel daarvan werd uitgevoerd voor socialezekerheidsinstellingen (59,2%). Projecten in de strijd tegen Covid-19 stonden opnieuw in de schijnwerpers, waaronder de vaccinatiecampagne met prioriteit voor risicopersonen, en de steunmaatregelen voor bedrijven die door de crisis werden getroffen.

Hergebruik en schaalvoordelen

In 2021 leidde het ReUse-initiatief van de socialezekerheidsinstellingen, dat het hergebruik van softwarecomponenten en -diensten bevordert, tot een geraamde totale besparing van 28 miljoen euro voor alle Smals-projecten. De catalogus bevatte 99 herbruikbare componenten eind 2021 en wordt nog regelmatig aangevuld.

Bedrijfsprioriteiten

Het streven naar synergie, het respect voor SLA's en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit blijven kernprioriteiten voor Smals. Als reactie op de nieuwe context die door de coronaviruscrisis is ontstaan, zal ook de evolutie naar de nieuwe werkomgeving die na de pandemie wordt verwacht, een punt van aandacht zijn.
Frank Robben, CEO van Smals: "Digitale transformatie is essentieel om de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren en de administratieve last voor overheden, burgers en ondernemingen te verminderen. Smals wil een betrouwbare en innovatieve partner zijn, die luistert naar de verwachtingen en behoeften van haar leden. De tevredenheid en het vertrouwen dat aangesloten instellingen ook in uitzonderlijke omstandigheden blijven stellen in Smals, is onze belangrijkste graadmeter.”
Lees het volledige activiteitenverslag.

 

Over Smals

Smals vzw is de gemeenschappelijke non-profit ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen, voornamelijk actief binnen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg op federaal, regionaal en lokaal niveau. Dankzij technische expertise, gedetailleerd begrip van de zakelijke processen van haar lidinstellingen, technische standaardisatie, hergebruik en schaalvoordelen biedt Smals innovatieve ICT-toepassingen en diensten met een hoge toegevoegde waarde. Al meer dan 80 jaar is Smals een pionier in het informatiebeheer binnen de publieke sector ten behoeve van de Belgische burgers en ondernemingen.