Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 16/05/2024
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst van vier jaar voor de leveringen van.
-    Kofax-licenties,
-    ondersteuning en onderhoud, waarvan meerdere installaties al operationeel in productie,
-    technische expertise voor de installatie, configuratie en ontwikkeling van Kofax,
-    algemene ondersteuning wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes: 14/05/2024
Onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (= IDE). 
De diensten voor onderhoud en support, technische expertise en opleidingsexpertise maken eveneens deel uit van de opdracht. 
Deadline offertes: 29/04/2024
Deze opdracht beoogt de aanschaf van een tool voor (meta)data governance, inclusief een catalogus, voor het nieuwe Health Data Agency (HDA), dat zich zal richten op het faciliteren van het secundaire gebruik van gezondheids(zorg)gegevens.