Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 09/10/2023
In overeenstemming met artikel 3 van de statuten van Smals, namelijk het ondersteunen van haar leden op het gebied van informatiebeheer en aanverwante zaken ten behoeve van een geïntegreerde IT-dienstverlening, wordt de onderhavige opdracht gelanceerd op vraag van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Deadline offertes: 27/09/2023
Het huidig bestek beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten die worden gebruikt als digitale zegels en digitale handtekeningen, evenals de aankoop van een interface voor het beheer van gebruikers en certificaten. Deze certificaten zullen worden opgeslagen op een HSM en worden gebruikt op digitale documenten (voornamelijk PDF-bestanden).
Deadline offertes: 26/09/2023
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct betreft, namelijk ‘File Storage’ en ‘Object Storage’. De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties,…, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan. In die zin wenst Smals met deze opdracht te evolueren van puur technische en capaciteit gebaseerde keuzes naar een meer resultaten-gedreven oplossing, waarbij tevens de bedoeling is een nog beter zicht te krijgen op de gehele toestand van de storageomgeving. Dit omhelst een betere proactieve monitoring en alerting teneinde productie impacterende incidenten te vermijden.
Deadline offertes: 14/09/2023
Deze opdracht heeft tot doel een geïntegreerde oplossing aan te schaffen op het gebied van tools ter ondersteuning van de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".
Deadline offertes: 19/01/2023
Deze opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van NEXTHINK licenties, de bijhorende onderhoud en support en technische expertise en opleidingen.