Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Ledenlijst

Image

Leden in categorie A

 • Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ)
www.ocm-cdz.be
 • eHealth-platform
www.ehealth.fgov.be
 • Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
www.fedris.be
 • Federale Pensioendienst (FPD)
www.sfpd.fgov.be
 • FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ)
www.socialsecurity.fgov.be
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
www.meta.fgov.be
 • Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
www.hvw.fgov.be
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
www.caami-hziv.fgov.be
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
www.ksz-bcss.fgov.be
 • POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI)
www.mi-is.be
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
www.rva.fgov.be
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
www.rjv.fgov.be
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
www.rsz.fgov.be
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
www.rsvz.fgov.be
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
www.riziv.fgov.be

Leden in categorie B

 • Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES)
www.ares-ac.be
 • Actiris
www.actiris.be
 • Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles
www.aviq.be
 • Agentschap voor buitenlandse handel
www.abh-ace.be
 • Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
www.arch.be
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
www.fsma.be
 • Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
www.bipt.be
 • Beliris
www.beliris.be
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
www.slrb-bghm.brussels
 • Brusselse overheidsdienst voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
innoviris.brussels
 • Bruxelles Formation
www.bruxellesformation.be
 • Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
www.cdsca-ocasc-website.be
 • Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
www.ccecrb.fgov.be
 • Centrum voor Cybersecurity België (CCB)
www.ccb.belgium.be
 • Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
https://cibg.brussels
 • College van hoven en rechtbanken
www.rechtbanken-tribunaux.be
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
www.cgvs.be
 • Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
www.creg.be
 • Consortium de Validation des Compétences
www.cvdc.be
 • CRP Les Marronniers
www.marronniers.be
 • De Munt
www.lamonnaiedemunt.be
 • Defensie
www.mil.be
 • Delcredere - Ducroire
 
 • Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven
 
 • Egov Select vzw
www.egovselect.be
 • Enabel
www.enabel.be
 • Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication (ETNIC)
www.etnic.be
 • EvereCity
 
 • En bord de Soignes scrl
www.oudergem.be
 • Famiwal
www.famiwal.be
 • Fedasil
www.fedasil.be
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
www.favv.be
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten (FAGG)
www.fagg-afmps.be
 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
www.fanc.be
 • Federaal Migratiecentrum (Myria)
www.myria.be
 • Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
 
 • Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
www.kce.fgov.be
 • Federale Ombudsman
www.federaalombudsman.be
 • Federale Politie
www.politie.be
 • FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)
bosa.belgium.be
 • FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA)
ibz.be
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BUZA)
diplomatie.belgium.be
 • FOD Economie
economie.fgov.be
 • FOD Financiën
financien.belgium.be
 • FOD Justitie
justitie.belgium.be
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
kanselarij.belgium.be
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
mobilit.belgium.be
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)
www.health.fgov.be
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid (FBZMN)
www.fondsmet.be
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf (Constructiv)
www.constructiv.be
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken en -diensten leveren
 
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens
www.fbz-fse-elec.be
 • Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen (CEPOM)
www.cepom.be
 • Forem
www.leforem.be
 • Franse Gemeenschapscommissie (Cocof)
www.cocof.be
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
www.ccc-ggc.brussels
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
www.brussel.irisnet.be
 • Institut Wallon de formation en alternance et des indépendants et moyennes entreprises (IFAPME)
www.ifapme.be
 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
igvm.belgium.be
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
www.igo-ifj.be
 • Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (ORINT)
www.orint.be
 • Iriscare
www.iriscare.brussels
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
 
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)
www.kmi.be
 • Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
www.kbr.be
 • L'Habitation Jemeppienne
www.habitationjemeppienne.be
 • Le Foyer Koekelbergeois
 
 • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
www.dglive.be
 • Mon Toit Fleurusien
www.montoit.be
 • Nationaal Geografisch Instituut
www.ngi.be
 • Nationaal Orkest van België
www.nob-onb.be
 • Nationale Arbeidsraad
www.cnt-nar.be
 • Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
www.one.be
 • Ombudsdienst voor Energie
www.ombudsmanenergie.be
 • POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)
www.belspo.be
 • Regie der gebouwen
www.regiedergebouwen.be
 • Sciensano
www.sciensano.be
 • Sefocam vzw
www.sefocam.be
 • Service Public de Wallonie
www.wallonie.be
 • SIGeDIS
www.sigedis.be
 • Sociaal Fonds Bus/Car
 
 • Sociaal Fonds Kleding en Confectie
 
 • Sociaal Fonds Voedingshandel
www.sfonds119.be
 • Sociaal Fonds voor het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB)
www.sfonds200.be
 • Sociaal Fonds voedingsindustrie
www.viafonds.be
 • Sociaal Fonds voor de carrosseriebedrijven
 
 • Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
www.taxi-info.be
 • Sociaal Fonds voor de handelbedrijven van de metaalsector
 
 • Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen
 
 • Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven
 
 • Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen
www.brafco.be
 • Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier
 
 • Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor terugwinning van metalen
 
 • Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor terugwinning van allerlei producten
 
 • Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap
www.podiumkunsten.be
 • Sociaal Fonds voor het garagebedrijf
 
 • Sociaal Fonds Transport en Logistiek
www.sftl.be
 • Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen
 
 • Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten
 
 • Société wallonne du Logement
www.swl.be
 • Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten
www.comiteri.be
 • Veiligheid van de Staat
www.vsse.be
 • Vereniging van sectorale instellingen (VSI)
www.vsi-ais.be
 • Vereniging van de Sociale Fondsen van de social profit sector (VESOFO)
www.afosoc-vesofo.org
 • Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs & Studietoelagen (AHOVOS)
www.ond.vlaanderen.be
 • Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)
 
 • Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
www.vlaio.be
 • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Syntra Vlaanderen)
www.syntravlaanderen.be
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
www.vaph.be
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
www.vdab.be
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
www.vgc.be
 • Vlaamse overheid - Agentschap Justitie en Handhaving (AJH)
www.vlaanderen.be/agentschap-justitie-en-handhaving
 • Vlaamse overheid - Agentschap Opgroeien (voorheen Jongerenwelzijn)
www.opgroeien.be
 • Vlaamse overheid - Agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind & Gezin)
www.kindengezin.be
 • Vlaamse overheid - Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
www.vlaamsesocialebescherming.be
 • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
www.cjsm.vlaanderen.be
 • Vlaamse overheid - Departement Zorg
www.vlaanderen.be
 • Vlaamse overheid - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)
www.werk.be
 • Waarborg en sociaal fonds Horeca en aanverwante bedrijven
www.horecanet.be
 • Waarborg en sociaal fonds voor de Landbouw
 
 • Waarborg en sociaal fonds voor de Vastgoedsector
www.sf323.be
 • Waarborg en sociaal fonds voor het Tuinbouwbedrijf
 
 • War Heritage Institute
www.warheritage.be
 • Wonen in Vlaanderen
www.vlaanderen.be

Leden in categorie C (OCMW's, koepelorganisaties...)

 • Andenne CPAS
 • Anderlecht OCMW
 • Anzegem OCMW
 • Ardooie OCMW
 • Asse OCMW
 • Aubange CPAS
 • Auderghem CPAS
 • Aywaille CPAS
 • Balen OCMW
 • Bastogne CPAS
 • Beernem OCMW
 • Bekkevoort OCMW
 • Belgische Senaat
 • Beringen OCMW
 • Berlare OCMW
 • Beveren OCMW
 • Bilzen OCMW
 • Blegny CPAS
 • Bonheiden OCMW
 • Borgloon OCMW
 • Bornem OCMW
 • Brakel OCMW
 • Bree OCMW
 • Bruxelles CPAS
 • Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
 • Charleroi CPAS
 • Chaumont-Gistoux CPAS
 • Comblain-au-Pont CPAS
 • Consortium Vlaams IT-platform BelRAI vzw
 • Controleorgaan op de politionele informatie
 • Court-Saint-Étienne CPAS
 • Châtelet CPAS
 • Chimay CPAS 
 • De Kamer
 • Deerlijk OCMW
 • Dessel OCMW
 • Diepenbeek OCMW
 • Durbuy CPAS 
 • Eghezée CPAS 
 • Ellezelles CPAS 
 • Engis CPAS 
 • Esneux CPAS 
 • Etterbeek CPAS 
 • Eupen CPAS
 • Evere CPAS 
 • Faimes CPAS 
 • Fauvillers CPAS 
 • Florenville CPAS 
 • Genk OCMW
 • Geraardsbergen OCMW
 • Gerpinnes CPAS 
 • Gingelom OCMW
 • Grez-Doiceau CPAS 
 • Grimbergen OCMW
 • Grondwettelijk Hof
 • Haacht OCMW
 • Halle OCMW
 • Ham OCMW
 • Hamoir CPAS 
 • Hamont-Achel OCMW
 • Harelbeke OCMW
 • HeLics
 • Hensies CPAS 
 • Heron CPAS 
 • Heuvelland OCMW
 • Holsbeek OCMW
 • Horebeke OCMW
 • Horeca Be Pro
 • Houthulst OCMW
 • Huy CPAS
 • Ixelles CPAS 
 • Izegem OCMW
 • Jette OCMW
 • Kampenhout OCMW
 • Kapelle-op-den-Bos OCMW
 • Keerbergen OCMW
 • Kluisbergen OCMW
 • Knokke-Heist OCMW
 • Koninklijk Belgisch Filmarchief
 • Kontich OCMW
 • Kortemark OCMW
 • Kortenaken OCMW
 • Kortrijk OCMW
 • Kraainem OCMW
 • Le Roeulx CPAS 
 • Lebbeke OCMW
 • Ledegem OCMW
 • Lens CPAS
 • Leuven OCMW
 • Les Bons Villers CPAS 
 • Libin CPAS 
 • Liège CPAS 
 • Lier OCMW
 • Limbourg CPAS 
 • Linter OCMW
 • Lochristi OCMW
 • Lummen OCMW
 • Maaseik OCMW
 • Maasmechelen OCMW
 • Malmédy CPAS 
 • Marchin CPAS 
 • Merchtem OCMW
 • Merelbeke OCMW
 • Middelkerke OCMW
 • Molenbeek-Saint-Jean CPAS 
 • Mons CPAS 
 • Moorslede OCMW
 • Morlanwelz CPAS 
 • Mortsel OCMW
 • Mouscron CPAS
 • Muntpunt vzw
 • Namur CPAS
 • Nevele OCMW
 • Ninove OCMW
 • Nivelles CPAS 
 • Olne CPAS 
 • Onhaye CPAS 
 • Oostende OCMW
 • Oosterzele OCMW
 • Oud-Turnhout OCMW
 • Ouffet CPAS
 • Parlement de la Communauté Française de Belgique
 • Pecq CPAS
 • Pelt OCMW
 • Perwez CPAS
 • Plombières CPAS 
 • Pont-à-Celles CPAS 
 • Puurs-Sint-Amands OCMW
 • Quévy CPAS 
 • Raad van State
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Ranst OCMW
 • Rebecq CPAS 
 • Rekenhof
 • Riemst OCMW
 • Rijkevorsel OCMW
 • Rixensart CPAS 
 • Roeselare OCMW
 • Ronse OCMW
 • Rotselaar OCMW
 • Rumst OCMW
 • Sainte-Ode CPAS 
 • Schaerbeek CPAS 
 • Schelle OCMW
 • Seneffe CPAS
 • Sint-Agatha Berchem OCMW
 • Sint-Amands OCMW
 • Sint-Joost-ten-Node OCMW
 • Sint-Lambrechts-Woluwe OCMW
 • Sint-Martens Latem OCMW
 • Sint-Truiden OCMW
 • Sombreffe CPAS
 • Soumagne CPAS 
 • Sprimont CPAS 
 • Staden OCMW
 • Steundienst van het Openbaar Ministerie
 • Stoumont CPAS
 • Ternat OCMW
 • Tessenderlo OCMW
 • Torhout OCMW
 • Tournai CPAS
 • Tremelo OCMW
 • Turnhout OCMW
 • Uccle CPAS
 • Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) - comitep.be
 • Verviers CPAS
 • Veurne OCMW
 • Villers-le-Bouillet CPAS 
 • Voeren OCMW
 • Waarschoot OCMW
 • Watermael-Boitsfort CPAS
 • Wavre CPAS
 • Wervik OCMW
 • Wetteren OCMW
 • Wevelgem OCMW
 • Wezembeek-Oppem OCMW
 • Wingene OCMW
 • Woluwé-Saint-Pierre CPAS
 • Wuustwezel OCMW
 • Zele OCMW
 • Zingem OCMW
 • Zoersel OCMW
 • Zorg Leuven
 • Zorgbedrijf Sint-Truiden
 • Zutendaal OCMW
 • Zwevegem OCMW
 • Zwijndrecht OCMW
 • Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) - www.imio.be
 • Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)
 • Vlaams Woningfonds - www.vlaamswoningfonds.be
 • Welzijnskoepel West-Brabant - www.welzijnskoepelwb.be
 • Welzijnsregio Noord-Limburg - welzijnsregio.be

Follow us