Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Staffing

Kostenbeperkend informaticapersoneel aantrekken

Deze dienstverlening omvat essentieel het voor lange termijn ter beschikking stellen van informatici of andere gespecialiseerde personeelsleden voor informatiebeheer en dit op bijzonder kostenbeperkende wijze.

Een pragmatische oplossing om informatici aan te trekken bij de overheid

In het kader van de modernisering van de overheden is het vaak moeilijk om via de klassieke mechanismen informatici aan te trekken en te behouden. Daarom maakt Smals gebruik van een wettelijk toegestane werkwijze om ICT-medewerkers ter beschikking te stellen van haar leden.

Langetermijnopdrachten

Deze dienstverlening speelt in op structurele tekorten eerder dan tijdelijke noden. Detachering legt zich uitsluitend toe op opdrachten van onbepaalde duur.

De klant wordt direct betrokken bij de selectie

Een terbeschikkingstelling start steeds met een rekrutering. Dit kan enkele weken tot enkele maanden vragen maar heeft als voordeel dat de betrokken medewerker volledig kan gezocht worden in functie van de noden van de aanvrager.

De klant heeft een ruime inbreng bij de keuze van de kandidaat. Zonder zijn akkoord komt er geen terbeschikkingstelling.

Detachering is inpasbaar in het personeelsbeleid van elke klant

Het langetermijnkarakter van de terbeschikkingstelling laat toe een eenvormig personeelsbeleid te voeren. Het beleid, de vorming, de carrièreoriëntaties enz. worden overgelaten aan de gebruikersorganisatie.

De leden zijn zeker dat zij hun medewerkers kunnen behouden, tenminste indien deze niet zelf een andere werkgever opzoeken. Smals zal nooit op eigen beslissing een medewerker weghalen bij een lidinstelling en deze in de eigen binnendiensten of voor andere lidinstellingen inzetten.

Kostenbeperkend

De lidinstelling betaalt enkel de personeelsgebonden kosten net alsof zijzelf rechtstreeks de (privé-)werkgever zou zijn, vermeerderd met forfaitaire administratiekosten (prestaties van de rekruteringsdienst inbegrepen).

Behalve voornoemde kosten worden ook rekruteringskosten zoals advertenties en rekruteringsbureaus voorzien. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden, worden personeelsadvertenties waar mogelijk gemeenschappelijk gepubliceerd en worden gemeenschappelijke rekruteringsacties gevoerd.

Een aantal risico's eigen aan de tewerkstelling worden door de lidinstelling gedragen (bv. in geval van ziekte, vakantie, loopbaanonderbreking, enz.). Hiertoe behoren ook de kosten voor de beëindiging van de opdracht.

Het systeem van detachering is een bijzonder efficiënt mechanisme om tegen lage kostprijs een antwoord te vinden op de uitdaging voor de overheidsorganisaties om te kunnen beschikken over gevormde en ervaren informatici.