Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Reactie persartikel Le Soir op 29 november 2021

Op 29/11/2021 werd Smals genoemd door de krant Le Soir in het kader van een kritisch artikel over een wetsontwerp dat ter discussie voorligt in De Kamer (art. 163-166): https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2320/55K2320001.pdf (zie p. 141-144).

Smals doet geen uitspraak over de voortgang van het wetgevend werk. Als mogelijk betrokken partij wil de gemeenschappelijke ICT-organisatie van de openbare instellingen van sociale zekerheid een aantal principes van zorgvuldig beheer herhalen.

“Smals maakt steeds zorgvuldig afspraken met de opdrachtgevende instellingen. Voor het beheer van gevoelige en versleutelde persoongegevens, is het sowieso geen goede praktijk om het beheer van de inhoud en van de ontcijferingssleutels bij eenzelfde organisatie onder te brengen. Scheiding van beheersverantwoordelijkheden en vertaling daarvan in gepaste organisatorische en ICT-technische maatregelen is daarbij cruciaal. Smals zal met alle betrokken partijen overleg plegen om het ontstaan van zo’n situatie te vermijden”, aldus Frank Robben, CEO van Smals.

Smals blijft verder werken aan performante ICT-diensten voor onze publieke instellingen, dankt haar medewerkers voor flexibiliteit en inzet in de strijd tegen Covid-19 en betreurt de uitgesproken negatieve toon waarmee haar werking ten onrechte wordt onthaald in sommige media.

 

Follow us