Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Samenwerking met Egov Select

ICT ten dienste van de federale overheid buiten de sociale zekerheid

Smals werkt nauw samen met de vzw Egov Select. Dankzij het Smals-lidmaatschap van Egov Select kunnen de leden van deze vzw ook een beroep doen op diensten van Smals, zonder de noodzaak om zelf lid te worden van beide verenigingen.

De statuten van Egov Select bepalen de basisstructuur en de principes voor het beheer van de vzw. De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn de hoogste beslissingsorganen.

De leden van de vzw Egov Select zijn: https://egovselect.be/nl/over-egov-select

Follow us