Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Persbericht - Smals investeerde in 2012 in kwaliteit, synergieën en schaalvoordelen

De algemene vergadering van Smals, de vzw die ICT-diensten uitbouwt in gemeenschappelijk beheer voor de publieke instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, heeft de resultaten van 2012 goedgekeurd. Het investeringsritme ging fors omhoog, onder meer voor de bouw van een nieuw datacenter te Brussel. De voornaamste groei in de activiteiten kwam uit de vraag van Smals-leden naar externe ICT-consultants, geleverd door de private ICT-sector.

De ‘in-house’ ICT-organisatie van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg investeert in haar toekomst. In 2012 heeft Smals haar investeringsritme fors opgedreven naar 16,6 miljoen Euro (+34%). Meer dan de helft van dit bedrag was bestemd voor de inrichting van een nieuw datacenter en kantorencomplex aan de Brusselse Willebroekkaai 38. Het nieuwe datacenter biedt bijna 1000 m² nuttige computerruimte. Het vervangt twee oudere locaties die werden gesloten, wat vanaf 2013 zal leiden tot een kostenbesparing.

“Op vraag van onze leden, de openbare instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, daarbij aangemoedigd door de regering, gaan we op zoek naar synergieën en schaalvoordelen”, benadrukt Pierre Vandervorst, voorzitter van de raad van bestuur van Smals. “Dankzij het nieuwe datacenter bieden we vandaag een zeer hoge beschikbaarheid voor kritieke ICT-diensten zoals het eHealth-platform en het portaal SocialeZekerheid.be. Door de uitbouw van ICT in gemeenschappelijk beheer besparen onze leden kosten dankzij schaalvergroting, diepgaande expertise en technische standaardisatie.”

 

Externe ICT-consulting via raamcontracten

Het activiteitendomein met de meest opvallende groei is de plaatsing bij de Smals-leden van externe ICT-consultants, geleverd door de private ICT-markt. Externe ICT-consulting voor de leden was in 2012 goed voor ruim 40 miljoen Euro of 18,1% van de totale omzet. Dat is een toename met liefst 43% tegenover 2011.
De lastenboeken waarmee ‘in-house dienstverlener’ Smals ICT-diensten aankoopt op de privémarkt bevatten sinds 2012 standaard een raamcontractclausule, waardoor de aangesloten instellingen aan dezelfde voorwaarden hardware, software en diensten kunnen afnemen. “In het belang van haar leden gaat Smals maximaal op zoek naar synergieën, standaardisatie en schaalvoordelen – ook bij de aankoop van ICT. De raamcontracten dragen bij tot marktconforme prijzen en een grotere flexibiliteit. De openbare instellingen én de ICT-leveranciers vermijden zo de kosten, risico’s en doorlooptijd van meerdere lastenboekprocedures voor sterk gelijkaardige noden”, bevestigt Frank Robben, gedelegeerd bestuurder van Smals. “De ICT-leveranciers die intekenen op de lastenboeken van Smals bereiken door de veralgemeende raamcontractclausules nu potentieel een nog groter publiek binnen de overheid.”

 

Groeiende vraag naar nieuwe projecten

Smals kende een relatief sterke groei in nieuwe ICT-projecten (+14%). “De mobiele Dimona-aangifte, het geïntegreerde autorisatiebeheer voor ondernemingen, de eBox voor de burger en Vitalink, het grootschalige pilootproject voor de eerstelijns gezondheidszorg, zijn enkele mooie realisaties van 2012”, aldus Frank Robben.
De analyse en ontwikkeling van nieuwe toepassingen vertegenwoordigt 23,2% van de omzet van Smals, tegenover 26,8% voor ICT-infrastructuurdiensten en operationele ondersteuning, en 31,9% voor de detachering van gespecialiseerde medewerkers. De totale omzet van Smals kwam in het kalenderjaar 2012 uit op 222,87 miljoen Euro (+15%).
“Omzetgroei is voor Smals geen doel. Het is wel een teken van het vertrouwen van onze leden, die ons nieuwe initiatieven blijven toevertrouwen”, benadrukt Frank Robben. “Tegelijk streeft Smals naar een strikte beheersing van haar operationele kosten. In 2013 verwachten we daarom een lichte omzetdaling.”
De vzw haalt haar omzet uit de verrekening aan kostprijs van effectief geleverde prestaties en diensten: zo’n 60% voor personeelskosten, voor 35% extern aangekochte goederen en diensten en voor zo’n 4% afschrijvingen. Op het einde van 2012 werkten 1758 medewerkers in loondienst van Smals, een aangroei met 75 voltijds equivalenten tegenover 2011.

Meer informatie vindt u in het Activiteitenverslag 2012 van de vzw Smals.

Perscontact voor meer informatie