Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 05/12/2023
De levering van tank- en laadkaarten, verdeeld over drie percelen zoals hieronder toegelicht.
Deadline offertes: 27/11/2023
Deadline offertes: 21/11/2023
Dit bestek beoogt de aankoop van Linkurious-producten. Deze tool wordt momenteel gebruikt voor het "Carto SocSec"-project (Cartografie van de SocSec-toepassingen). In de nabije toekomst zou Linkurious geïntegreerd kunnen worden in andere projecten, om de cartografie uit te breiden naar andere tenants of in de werkomgeving van een andere instelling.
Deadline offertes: 09/10/2023
In overeenstemming met artikel 3 van de statuten van Smals, namelijk het ondersteunen van haar leden op het gebied van informatiebeheer en aanverwante zaken ten behoeve van een geïntegreerde IT-dienstverlening, wordt de onderhavige opdracht gelanceerd op vraag van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Deadline offertes: 27/09/2023
Het huidig bestek beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten die worden gebruikt als digitale zegels en digitale handtekeningen, evenals de aankoop van een interface voor het beheer van gebruikers en certificaten. Deze certificaten zullen worden opgeslagen op een HSM en worden gebruikt op digitale documenten (voornamelijk PDF-bestanden).
Deadline offertes: 26/09/2023
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct betreft, namelijk ‘File Storage’ en ‘Object Storage’. De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties,…, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan. In die zin wenst Smals met deze opdracht te evolueren van puur technische en capaciteit gebaseerde keuzes naar een meer resultaten-gedreven oplossing, waarbij tevens de bedoeling is een nog beter zicht te krijgen op de gehele toestand van de storageomgeving. Dit omhelst een betere proactieve monitoring en alerting teneinde productie impacterende incidenten te vermijden.
Deadline offertes: 07/09/2023
De opdracht beoogt de aankoop van een oplossing waarmee op servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen kwetsbaarheidsscans kunnen worden uitgevoerd om een volledige lijst op te stellen.
Het doel is op basis van de kwetsbaarheidsscans gedetailleerde rapporten op te stellen, die kunnen worden gebruikt om de betrokken servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen te patchen en zo de veiligheid van het netwerk te verhogen.
Deadline offertes: 05/12/2022
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes: 29/09/2022
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.
Deadline offertes: 31/08/2022
Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid, performantie en functionaliteiten centraal staan.