Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 21/09/2021
De huidige opdracht beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het aankopen van servers in rackformaat (“rackmountable servers”) van de types 1U en 2U en een onderhouds- en ondersteuningsperiode van minstens 3 jaar op deze servers. 
Deadline offertes: 10/06/2021
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarvan het eerste het merk Hitachi omvat en het tweede het merk Netapp.
Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor beide percelen of telkens één opdrachtnemer voor elk van de twee percelen.
Deadline offertes: 01/06/2021
Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot
gegevensdatabank(en) van ondernemingen.
Deadline offertes: 18/05/2021
De huidige leveringenopdracht heeft als voorwerp: een oplossing voor het beheer van de contractlevenscyclus; onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de oplossing; technische expertise; opleidingsdiensten.
Deadline offertes: 13/04/2021
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst
met het oog op:  de vernieuwing van de bestaande Red Hat subscriptions,  de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscriptions in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,  de aankoop van eventuele Red hat Subscriptions op de basis van een “Unlimited Licence Agreement” (ULA).
Deadline offertes: 30/03/2021
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de bestaande onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde basis, de aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten, de eventuele aankoop van VMware-subscripties op basis van een “ Enterprise License Agreement” (ELA). de aankoop van onderhoudsdiensten voor de nieuwe aangekochte producten, specifieke VMware training, technische expertisediensten.
Deadline offertes: 10/11/2020
De huidige opdracht beoogt het aanbesteden van de beveiliging van een deel van de operationele activiteiten van Smals, wat deel uitmaakt van het programma Smals Information Security Management System (ISMS).