Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 04/05/2022
Het voorwerp van de raamovereenkomst beoogt IT expertisediensten en met name
ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren
resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd.
Deadline offertes: 28/04/2022
De opdracht heeft betrekking op selectie en IT-diensten.
De opdracht is meer in het bijzonder gericht op technische expertise voor de volgende missies:
Deadline offertes: 13/04/2022
Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot
gegevensdatabank(en) van ondernemingen. De aangeboden oplossing moet in het bijzonder de volgende activiteiten toelaten:
- Toegang tot ondernemingsgegevens;
- Analysefunctionaliteiten (zoekfunctie, indicatoren, verbanden,…);
- Het exporteren van deze gegevens;
- De integratie van deze gegevens binnen bestaande systemen.
Deadline offertes: 12/04/2022
Deze opdracht is gericht op de levering van databekabelingscomponenten ter exploitatie van voornamelijk datacentra maar ook van kantoorruimten, alsook de levering van apparatuur zoals PDU's, statische omvormers of verbruiksmaterialen (patchkabel, glasvezelconnectoren, …); attributen (kabelgoten, racks, ...).
Deadline offertes: 22/03/2022
De onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van IntelliJ-producten.
De onderhoud en-supportdiensten, de technische expertise en training maken ook deel uit de opdracht.
Deadline offertes: 09/02/2022
De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).
Deadline offertes: 30/11/2021
Onderhavige opdracht beoogt de aankoop, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bestek, onderhoud en support diensten voor Bluecoat-uitrustingen (hardware en software).
Deadline offertes: 08/11/2021
Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.
Deadline offertes: 03/11/2021
Het doel van deze opdracht is om een raamovereenkomst te sluiten voor de verwerving van:
-    "Blue Coat" hardware en software voor de werking van de bestaande proxy-infrastructuur en de uitbreiding ervan;
-    onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor bestaande hardware en software en voor nieuwe hardware en software die in het kader van de onderhavige overeenkomst wordt aangeschaft en betrekking heeft op Blue Coat Proxies;
-    diensten inzake technische expertise;
-    opleidingen.
Deadline offertes: 10/06/2021
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarvan het eerste het merk Hitachi omvat en het tweede het merk Netapp.
Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor beide percelen of telkens één opdrachtnemer voor elk van de twee percelen.
Deadline offertes: 18/05/2021
De huidige leveringenopdracht heeft als voorwerp: een oplossing voor het beheer van de contractlevenscyclus; onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de oplossing; technische expertise; opleidingsdiensten.
Deadline offertes: 13/04/2021
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst
met het oog op:  de vernieuwing van de bestaande Red Hat subscriptions,  de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscriptions in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,  de aankoop van eventuele Red hat Subscriptions op de basis van een “Unlimited Licence Agreement” (ULA).
Deadline offertes: 30/03/2021
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de bestaande onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde basis, de aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten, de eventuele aankoop van VMware-subscripties op basis van een “ Enterprise License Agreement” (ELA). de aankoop van onderhoudsdiensten voor de nieuwe aangekochte producten, specifieke VMware training, technische expertisediensten.