Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes:
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.034/2022. Ditmaal beoogt Smals een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/service provider om (1) abonnementen van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de overige dienstverleningsaspecten.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst van vier jaar voor de leveringen van.
- Kofax-licenties,
- ondersteuning en onderhoud, waarvan meerdere installaties al operationeel in productie,
- technische expertise voor de installatie, configuratie en ontwikkeling van Kofax,
- algemene ondersteuning wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de aanschaf van een tool voor (meta)data governance, inclusief een catalogus, voor het nieuwe Health Data Agency (HDA), dat zich zal richten op het faciliteren van het secundaire gebruik van gezondheids(zorg)gegevens.
Deadline offertes:
Een raamovereenkomst voor de aankoop van ServiceNow-licenties, implementatiediensten, alsook bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten.
Deadline offertes:
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.