Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Smals kondigt resultaten voor 2022 aan

Brussel, 21 juni 2023 – Smals kondigt de publicatie aan van haar Activiteitenverslag voor het jaar 2022. In het licht van energiecrisis, inflatie en geopolitieke onzekerheden, bleven de activiteiten van Smals groeien in antwoord op de intensieve ICT-projecten bij meer dan 300 leden. De aankoop van goederen en diensten uit de privésector vertegenwoordigde meer dan de helft van het omzetcijfer, terwijl de loonkosten van Smals 44,7% van het totaal uitmaakten. Eind 2022 was het aantal werknemers gestegen tot 2089.

Omzetcijfer in stijgende lijn

Het omzetcijfer steeg tot 439,5 miljoen euro (+7,8%). De groeiende vraag naar analyse en toepassingsontwikkeling ging hand in hand met een stijging van het aandeel software-hergebruik. Vergeleken met 2021 daalde de activiteit voor infrastructuur- en servicebeheer (-3,2%).

Tot slot blijven de detachering van Smals-medewerkers en de inzet van externe IT-specialisten bij leden belangrijke activiteiten, samen goed voor meer dan 58% van het omzetcijfer. Investeringen groeiden in 2022 aan met zo’n 35% tot 13,2 miljoen euro.

Hybride werken

In 2022 heeft Smals haar beleid voor hybride werken geformaliseerd. Het doel is om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren en tegelijkertijd uitstekende resultaten te blijven behalen voor de leden. Het doel van hybride werken is ook om onze medewerkers de flexibiliteit te geven die ze nodig hebben om hun opdrachten in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren, of dat nu thuis of op kantoor is.

Non-stop aanwervingen

Ondanks de aanhoudende krapte op de markt zijn er in 2022 198 nieuwe medewerkers bijgekomen, waaronder 149 informatici. Van de 2089 medewerkers die Smals eind 2022 in dienst had, werkten er 1036 intern en waren er 1053 gedetacheerd binnen de lidinstellingen. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het rekruteringsproces volledig virtueel verliep, koos Smals in 2022 voor een mix van virtuele en fysieke gesprekken.

Projecten voor burgers en ondernemingen

Smals heeft in samenwerking met haar leden talrijke ICT-projecten uitgevoerd op het gebied van gezondheid, werk en gezin. De overgrote meerderheid hiervan werd uitgevoerd in opdracht van socialezekerheidsinstellingen (57,9%). De toepassingen Mijn geneesmiddelen, Werkomgeving en MyDIA zijn slechts enkele voorbeelden. In 2022 werd 94,9% van de projecten binnen het budget afgerond, en 87,5% binnen de afgesproken timing.

Hergebruik en schaalvoordelen

In 2022 resulteerde het ReUse-initiatief van de socialezekerheidsinstellingen, dat hergebruik van softwarediensten en -componenten promoot, in een besparing van 50% op de projectkosten. Dit komt overeen met 15 miljoen euro voor dertig op de voet gevolgde projecten. In totaal werd er naar schatting 32 miljoen euro bespaard over alle Smals-projecten heen. Eind 2022 telde de catalogus 104 herbruikbare componenten. Een van de prioriteiten van Smals is het promoten van de voordelen van hergebruik bij actoren in de publieke en private sector.

Bedrijfswijde prioriteiten

In 2022 werkte Smals volgens vijf bedrijfswijde prioriteiten. Ten eerste, door te werken aan een API-ecosysteem, het verbeteren van de bedrijfsarchitectuur en de bevordering van hergebruik. Ten tweede stimuleert Smals het leervermogen van haar medewerkers, zodat iedereen de kans krijgt om zijn vaardigheden te versterken en te verbreden. Een derde prioriteit is ervoor te zorgen dat de leden toegang krijgen tot een beveiligde G-Cloudinfrastructuur.Smals wil ook zorgen voor een antwoord op alle ICT-behoeften via een totaalpakket van geïntegreerde diensten. Tot slot stelt de langdurige vertrouwensrelatie met de leden, en haar status als kostendelende vereniging, Smals in staat om snel en efficiënt te reageren op hun behoeften.

Frank Robben, CEO van Smals: "Ondanks de moeilijke context van stijgende inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, helpen we onze leden om kwalitatieve projecten op te leveren tegen een maatschappelijk verantwoorde kost, ten behoeve van burgers en ondernemingen. We doen dit dankzij gezamenlijk beheerde diensten, hergebruik van componenten en, uiteindelijk, het vertrouwen in gezamenlijke uniforme IT-architecturen."

Link naar het volledige activiteitenverslag

Over Smals

Smals is een vereniging van Belgische overheidsinstellingen, voornamelijk actief op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg op federaal, regionaal en lokaal niveau, die gemeenschappelijke IT-diensten levert. Dankzij haar technische expertise, diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen van de lidinstellingen, technische standaardisatie, hergebruik en schaalvoordelen biedt Smals innovatieve IT-toepassingen en -diensten met een hoge toegevoegde waarde. Al meer dan 80 jaar is Smals een pionier in het beheer van overheidsinformatie ten voordele van de Belgische burgers en ondernemingen. Meer informatie.