Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Smals betreurt foutieve en zeer tendentieuze berichtgeving in Le Soir

Le Soir maakt op 10 maart 2021 melding van een project “Putting Data at the Center”, dat erop gericht zou zijn om persoonlijke informatie van Belgische burgers uit te wisselen. Volgens het artikel zouden Smals en haar CEO Frank Robben de initiatiefnemers zijn, zou het project geheim zijn, de massale verwerking van persoonlijke informatie inhouden en niet door een wettelijk kader zijn gedekt. Deze berichtgeving is totaal fout.

Smals en Frank Robben betreuren zeer diep deze foutieve berichtgeving, die erop gericht lijkt om het vertrouwen van de bevolking in het informatiebeheer van onze overheden in vraag te stellen, of zelfs bewust te schaden.

Er bestaat in werkelijkheid inderdaad een project ‘Putting Data at the Center’ bij de FOD BOSA. Dit project is niet geheim. Smals of Frank Robben zijn niet de initiatiefnemer en hebben geen enkele zeggenschap over het verloop van dit project. Dit project heeft overigens, volgens informatie die openbaar beschikbaar is, helemaal niet de doelstelling die het wordt toegedicht in het artikel van Le Soir.

Ben Smeets, DG Digitale Transformatie bij FOD Beleid en Ondersteuning: "Het project om authentieke bronnen te ontsluiten, past binnen de wettelijke rol van BOSA als dienstenintegrator (wet van 15/8/2012 houdende oprichting en organisatie van dienstenintegrator). We zoeken voortdurend naar veilige manieren om gegevens ter beschikking te stellen binnen wettelijke bepalingen en met respect voor de machtigingen. Dit project past binnen de Once Only-aanpak die maximaal hergebruik beoogt van reeds beschikbare gegevens.”

Ter herinnering, Smals werkt in alle transparantie aan ICT-projecten in opdracht van de aangesloten overheidsinstellingen en respecteert daarbij steeds het wettelijk kader.