Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Belnet en Smals bouwen mee aan infrastructuur voor Europees blockchainproject

Image

Brussel, 24 februari 2020 – Het Belgische onderzoeks- en onderwijsnetwerk Belnet en ICT-dienstenorganisatie Smals bouwen samen het Belgische luik van een netwerk van gedistribueerde blockchainknooppunten over heel Europa. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan een grootschalig Europees samenwerkingsproject om het potentieel van op blockchain gebaseerde publieke diensten te benutten.

Blockchain is een technologie om op een veilige manier data gedecentraliseerd te bewaren. Het maakt het mogelijk om online informatie te delen en transacties te registreren op een verifieerbare, veilige en permanente manier.

Met het “European Blockchain Partnership” (EBP) wil de Europese Commissie het enorme potentieel van blockchaintechnologie omzetten in een betere dienstverlening voor de Europese burgers. Samen met een 20-tal andere lidstaten van de Europese Unie engageerde ons land zich in 2018 om een actieve bijdrage te leveren aan dit ambitieuze project.

De uitbouw van een Europese Blockchain Service Infrastructure (EBSI) is één van de belangrijkste doelstellingen van het partnership. Die infrastructuur zal bestaan uit een netwerk van onderling geconnecteerde knooppunten met de hoogste aandacht voor cyberveiligheid, privacy en duurzaamheid. Elk van de lidstaten zal instaan voor de exploitatie van knooppunten op nationaal niveau.

 

Primeur voor België

Mede dankzij hun neutraliteit en expertise in het leveren van specifieke IT-diensten aan Belgische overheidsinstellingen werd aan Belnet en Smals gevraagd om de Belgische bouwsteen van deze Europese infrastructuur op te zetten. Met succes, want het eerste Belgische knooppunt werd opgezet door Belnet en is sinds 12 februari volledig operationeel. Daarmee levert ons land de primeur binnen dit Europese project. Een tweede Belgische node wordt voorbereid door Smals.

Andere instanties uit verschillende Europese lidstaten zullen de komende weken volgen om tot een netwerk van een 30-tal gedistribueerde blockchainknooppunten verspreid over heel Europa te komen. Samen zullen ze het fundament vormen om grensoverschrijdende digitale diensten te leveren gebaseerd op de blockchaintechnologie.

 

Use cases

Elk van de knooppunten in de EBSI-infrastructuur zal transacties kunnen maken en versturen die de ‘blockchain’ bijwerken. Momenteel wordt het netwerk gebruikt om specifieke use cases uit te testen.

Dirk Haex, technisch directeur van Belnet: “Als Belgische onderzoeksnetwerk (NREN) zijn wij ideaal geplaatst om mee te werken aan dit innovatieproject. Onze positie als neutrale en betrouwbare partner voor onderzoek, onderwijs en overheid maakt dat ons netwerk de perfecte basis vormt om dergelijke infrastructuren te ontplooien. Bovendien kunnen de contacten en expertise binnen onze community een toegevoegde waarde bieden om van dit project een succes te maken en zo de specifieke huidige en toekomstige use cases te faciliteren.”

Frank Robben, ceo van Smals: “In een grensoverschrijdende context lijkt blockchain veelbelovend voor vertrouwensdiensten zoals digitale identiteiten, diploma’s, notariële akten of douane. Smals heeft drie jaar ervaring met proefopstellingen rond blockchain. Met onze deelname aan EBSI hopen we te komen tot herbruikbare diensten voor softwareontwikkeling in een overheidscontext.”

 

-------------------

Over Belnet

Belnet is al meer dan 25 jaar de bevoorrechte IT-partner voor onderzoek, onderwijs en overheden. Sinds 1993 levert Belnet vernieuwende netwerkinfrastructuren van hoge kwaliteit en bijhorende diensten aan Belgische universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van de kennis- en informatiemaatschappij. Het ultraperformante Belnet-netwerk vervoert gigantische datastromen en stimuleert (inter)nationale samenwerking op vlak van onderzoek en onderwijs. Daarnaast biedt Belnet innovatieve diensten op vlak van connectiviteit, security, cloud en mobiliteit. Dankzij zijn expertise, unieke marktpositie en schaalvoordelen kan Belnet tegemoet komen aan de specifieke noden van de meer dan 200 aangesloten organisaties die samen 800.000 eindgebruikers vertegenwoordigen. Meer informatie vindt u op www.belnet.be.

Over Smals

Smals vzw is de gemeenschappelijke non-profit ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen, voornamelijk actief binnen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg op federaal, regionaal en lokaal niveau. Dankzij technische expertise, gedetailleerd begrip van de zakelijke processen van de aangesloten instellingen, technische standaardisatie, hergebruik en schaalvoordelen biedt Smals innovatieve ICT-toepassingen en diensten met een hoge toegevoegde waarde. Al ruim 80 jaar is Smals een pionier in het informatiebeheer binnen de publieke sector ten behoeve van de Belgische burgers en ondernemingen. Meer informatie op www.smals.be.