Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Smals bespaarde op kostprijs en investeerde in efficiëntie in 2014

Persbericht

De algemene vergadering van Smals heeft op woensdag 10 juni het jaarresultaat voor 2014 goedgekeurd. De vzw die ICT-diensten voor overheidsinstellingen uitbouwt in gemeenschappelijk beheer kende in 2014 een beperkte groei. Dit is het resultaat van een uitbreiding van het dienstenvolume én tegelijk een verlaging van de kosten.

 

Smals behaalde in 2014 een omzet van 228,6 miljoen Euro, hetzij een groei met 2,3% tegenover vorig jaar. De groei in het omzetcijfer is vooral gedreven door de sterkere vraag naar externe ICT-consultants uit de private markt (+6%).

In mindere mate groeide de vraag naar detachering van ICT-specialisten in loondienst (+3,2%) en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen (+2,2%). Smals mag opnieuw trots zijn op de uitstekende succesratio van haar ICT-projecten: liefst 88% werd binnen de afgesproken timing afgehandeld en 91% binnen het afgesproken budget.

De vraag naar ICT-infrastructuurdiensten bleef ook stijgen, maar dankzij forse efficiëntiewinsten zijn de kosten ervan met ruim een half miljoen Euro gedaald tegenover 2013. Smals werkt immers zuiver aan kostprijs, zoals een interne ICT-organisatie. In 2014 werd de basis gelegd voor een nieuwe generatie computerinfrastructuur in gemeenschappelijk beheer gebouwd volgens het Cloud-principe: de zogenaamde G-cloud. Die zal vanaf 2015 de kost van infrastructuurdiensten verder verlagen.

Meer informatie over de activiteiten van Smals in 2014 vindt u in het Activiteitenverslag 2014 (link).

---

Over Smals

Smals vzw is de gemeenschappelijke ICT-dienstenorganisatie opgericht door Belgische publieke en semi-publieke instellingen, voornamelijk actief binnen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg op federaal, regionaal en lokaal niveau. Dankzij technische expertise, gedetailleerd begrip van de zakelijke processen van haar lidinstellingen, technische standaardisatie, hergebruik en schaalvoordelen biedt Smals innovatieve IT-toepassingen en diensten met een hoge toegevoegde waarde. Smals is een pionier in informatiebeheer binnen de publieke sector ten behoeve van de Belgische burgers en ondernemingen sinds 1939. 

Perscontact voor meer informatie:

Jan-Frans Lemmens, woordvoerder