Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Managed Firewall

Image

Ook u hebt (ongetwijfeld) behoefte aan een firewall binnen uw eigen netwerkinfrastructuur. Maar hebt u hem helemaal in de hand?

Beheerd door ons, beheerst door u

In de dienstverlening “managed firewall” doen wij het nodige om uw firewall  voor u te configureren en te installeren. Vervolgens kunnen wij instaan voor het systeembeheer van uw firewall.

Wij hebben er echter iets op gevonden om de afhankelijkheid van een extern beheerder drastisch te reduceren. Wij laten u immers toe om het dagdagelijks beheer op u te nemen. Zo kunt u zelf de noodzakelijke wijziging van de regels inbrengen. Na enkele ervaringen lukt dat best wel, en mocht u vastlopen dan is er steeds onze expert die u ondersteuning biedt via de telefoon.

Firemon: een oog op het goed verloop met mogelijkheid om de vroegere situatie te herstellen indien nodig

Het aanbrengen of wijzigen van de regels van uw firewall heeft soms onvoorziene gevolgen. Met behulp van een gespecialiseerde tool kunnen wij periodiek de werking van uw firewall overlopen. Op deze manier kunnen wij relatief snel dergelijke “verrassingen” vaststellen. Indien de omstandigheden het vereisen, kunnen we met behulp van dezelfde tool uw firewallregels  terugdraaien naar de situatie zoals die voor de moeilijkheden bestond.

Door gebruik te maken van de “managed firewall”-diensten, slaagt u erin om zelf dit onmisbare instrument te beheren en toch gebruik te maken van de ervaring en werkmiddelen van een gespecialiseerd team.