Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Research door Smals

Posted on bySmals Research

Privacy in practice Maschak, J. (2018). Mask Study 2, https://flickr.com/photos/28578570@N03/45084060471/ (Nederlandstalige tekst : zie onder) Bon nombre de systèmes du secteur public traitent des données à caractère personnel. Aussi devons-nous éviter qu’un assaillant interne ou externe… Lees meer

Posted on byBert Vanhalst

In de wereld van AI zijn vector databases een belangrijk hulpmiddel geworden. Ze stellen ons in staat om grote hoeveelheden gegevens efficiënt op te slaan en te doorzoeken, wat cruciaal is voor veel toepassingen. Vector embeddings Vector databases beheren in essentie vectorgegevens. Dat zijn… Lees meer

Posted on byFabien A. P. Petitcolas

Version en français In een vorig artikel hebben we kort uitgelegd wat er achter de term ‘artificiële intelligentie’ schuilgaat door enkele basistechnieken te beschrijven die worden gebruikt in cybersecurity. In een tweede artikel hebben we een kijkje genomen naar het gebruik van AI om aanvallen op… Lees meer

Posted on bySmals Research

Advanced cryptography in practice Free Webinar 06/06/2024 at 13h30(language: Dutch, Public sector & Smals only) Maschak, J. (2018). Mask Study 2, https://flickr.com/photos/28578570@N03/45084060471/ (Nederlandstalige tekst : zie onder) Bon nombre de systèmes du secteur public traitent des… Lees meer

Posted on byFabien A. P. Petitcolas

Nederlandstalige versie Dans un premier article, nous avons brièvement expliqué ce qui se cache derrière le terme « d’intelligence artificielle (IA) » en décrivant quelques techniques de base utilisées en cybersécurité. Dans un deuxième article, nous avons traité de l’utilisation de l’IA pour… Lees meer

Posted on byVandy Berten

Version en français Geocodering is de bewerking waarbij een tekstueel postadres (‘Fonsnyln 20, 1060 Brussel’) omgevormd wordt tot een in componenten opgesplitste en gestandaardiseerde versie, gelinkt aan een geografische locatie11 : {"street": "Fonslylaan", "number": 20, "zipcode": 1060… Lees meer

Posted on byVandy Berten

Nederlandstalige versie Le géocodage est l’opération qui permet de transformer une adresse postale textuelle (“av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles”) en une version décomposée et standardisée, associée à une localisation géographique1 : {"street": "Avenue Fonsny", "number": 20, "zipcode": 1060… Lees meer

Posted on byBert Vanhalst

Nederlandstalige versie Dans un précédent article de blog, nous avons décrit quelques techniques permettant d’améliorer la qualité des réponses dans un système génératif de questions-réponses. Pour rappel, RAG (Retrieval Augmented Generation) est l’architecture appropriée pour éviter les… Lees meer

Posted on byKristof Verslype

Nederlandstalige versie Les ordinateurs quantiques deviennent de plus en plus puissants. Ils risquent un jour d’être capables de casser la cryptographie moderne à clé publique. En l’absence de contre-mesures, cela conduirait certainement à l’effondrement de notre société moderne. C’est pourquoi l’… Lees meer

Posted on byBert Vanhalst

Version en français In een vorige blogpost hebben we een aantal technieken beschreven voor het verbeteren van de kwaliteit van de antwoorden in een generatief vraag-antwoordsysteem. Ter herinnering, RAG (Retrieval Augmented Generation) is de aangewezen architectuur om hallucinaties te vermijden… Lees meer

Posted on byJoachim Ganseman

Cet article est aussi disponible en néerlandais. Comme outil de génération de code pour les développeurs de logiciels, Github Copilot domine le marché aujourd’hui. Cette situation devrait perdurer, d’autant plus que l’outil s’est enrichi d’une fonctionnalité de messagerie instantanée à la ChatGPT.… Lees meer

Posted on bySmals Research

Une introduction à l’informatique confidentielle (Nederlandstalige tekst : zie onder) Le terme d’informatique confidentielle (confidential computing) revient souvent dans les conversations sur la protection des données et sur les infrastructures en « nuage. » Mais qu’est-ce que c’est ? Quelles… Lees meer

Posted on byKristof Verslype

Nederlandstalige versie Bon nombre de systèmes dans le secteur public stockent des données personnelles, parfois très sensibles. Il s’agit entre autres de données sociales, fiscales et médicales. Il faut éviter que quiconque – de l’extérieur ou de l’intérieur – accédant illégalement à ces systèmes… Lees meer

Posted on byKristof Verslype

Version en français Kwantumcomputers worden steeds krachtiger. De kans bestaat dat ze op een dag in staat zullen zijn om de moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Zonder tegenmaatregelen leidt dit zonder meer tot een ineenstorting van onze moderne samenleving. Daarom bouwt men aan… Lees meer

Posted on byJoachim Ganseman

Cet article est aussi disponible en français. Als code-genererend hulpmiddel voor softwareontwikkelaars domineert Github Copilot vandaag de markt. Dat zal wellicht nog wel even aanhouden, zeker nu de tool ook wordt uitgebreid met chatfunctionaliteit à la ChatGPT. Als eigendom van Microsoft, geniet… Lees meer

Follow us