Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Hosting, beheersgemak en flexibiliteit binnen de veiligheidsnormen

Hosting Facilities voor toepassingen en website

Wat?

We bieden de mogelijkheid om toepassingen en/of websites te hosten op de infrastructuur van Smals.

Kenmerkend: veiligheidsgaranties en beschikbaarheid

Smals zorgt er voor dat een toepassing, een website kan werken net zoals ze op de infrastructuur van de klant zou geconfigureerd zijn, maar voegt er de Smals ’extra’s aan toe. Smals staat in voor:

 

  • Installatie van de hard- en softwareaspecten: de aankoop van de servers, de netwerkcomponenten, de licenties;
  • De verbindingen naar de buitenwereld ( toegangen, parametriseren);
  • De veiligheidsaspecten, onder meer het ‘antimalware’ systemen, de firewalls, de detectie van inbraakpogingen, ontdubbelen van de servers op verschillende plaatsen en van de architectuur, de load balancing (beschikbaarheid en verdeling van de netwerkbelasting);
  • Het beheer van de gebruikerstoegangen tot uw site (beveiliging);
  • De volledige en incrementele back-up;
  • Gebruiksgegevens ( beschikbaarheid, aantal bezoekers.);
  • De terbeschikkingstelling van een afzonderlijke en beveiligde publicatiezone om de site te actualiseren;
  • Monitoring en de incidentbehandeling
  • De terbeschikkingstelling van de fysieke ruimte die nodig is om de hardware te hosten;
  • Technische en gebruiksmatige upgrade

Extra’s

Maximale dekking - Bewaring, opslag en veiligheid (SAN)

Wij gebruiken technologieën van het type SAN zodat het stockeren door linken met een hoog debiet mogelijk is. De gegevens worden opgeslagen volgens vooraf bepaalde frequenties en uurregelingen. Standaard is dit dagelijks of wekelijks. Uiteraard kan dit worden aangepast in functie van specifieke behoeften

Maximale beschikbaarheid - Verdeling van de belasting (LOAD BALANCING)

Met load balancing wordt de belasting van de infrastructuur verdeeld wordt over verschillende servers zonder de toepassing of haar omgeving te wijzigen. Zo kan de performantie gestabiliseerd worden. Onderhoud kan worden uitgevoerd zonder onderbrekingen.

Maximale doorstroming - Bandbreedte

Wij stellen u onze krachtige telecommunicatie-infrastructuur ter beschikking in het kader van uw interne en externe verbindingen. Wij bieden u de gewenste doorstroming voor het interne gegevensverkeer maar garanderen ze ook naar de buitenwereld. We kunnen ook de nodige contacten opnemen met de externe operatoren met wie wij geprivilegieerde contacten onderhouden.

Beheer van de incidenten - Monitoring

In functie van de graad van beschikbaarheid en performantie die uw toepassingen vereisen, wordt de monitoring ingesteld. Tevens wordt vastgelegd hoe snel men moet reageren op incidenten, hoeveel tijd mag besteed aan het aanreiken van een oplossing, wie moet geïnformeerd worden, welke escalatieprocedures er moeten gevolgd.