Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Hergebruik van ontwikkelde componenten

Wat? Door hergebruik snellere en betere resultaten bekomen

Herbruikbare elementen zijn softwarecomponenten of delen van softwarecomponenten, of eventueel ook andere producten van de software-ontwikkelingswerkzaamheden (analysedocumenten, use cases, UML-diagrammen, ...) waarvoor Smals een speciale inspanning levert om hun hergebruik in verschillende applicatiecontexten te bevorderen.

Het hergebruik laat ontwikkelingsteams toe sneller resultaten op te leveren, met een grotere bedrijfszekerheid aangezien de componenten een gegarandeerde werkzekerheid hebben. De ‘time to market’ wordt daardoor gunstig beïnvloed.

Kenmerkend: een pakket dat alsmaar groter wordt

Types:

De meest voorkomende herbruikbare elementen zijn:

  • Componenten: een al bestaande functionaliteit, geïmplementeerd in een software-onderdeel dat kan gemakkelijk worden geïntegreerd in een andere applicatie, zodat de functionaliteit niet vanaf nul hoeft te worden ontwikkeld.

Voorbeeld: een jar-library die een object 'bankrekening' bevat, met zijn toegangs- en validatiemethodes.

  • Services: een interface beschikbaar in de Smals-omgeving, die een functie implementeert, en kan worden aangeroepen door een applicatie.

Voorbeeld: een webservice 'vind de naam terug van een gezondheidsdienstverlener', beschikbaar op een J2EE-server van de Sociale Zekerheid. Een specifieke vorm van deze services zijn de Webservices die aangeboden worden op het SOA-platform van de sociale zekerheid ( zie 2.5)

ROI-tip: standaardisering=kostenbesparend

Het werk om die diensten en componenten te herschrijven is zeer groot. Daarom is het aangewezen al ontwikkelde componenten te gebruiken: ze zijn bedrijfszeker en beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen. Het werkt standaardisering, uniformering in de hand.

Beschikbare diensten

  • Herbruikbare elementen: Hergebruik van softwarecomponenten en andere artefacten van het ontwikkeltraject