Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Andere netwerkdiensten

Specifieke functionaliteit dankzij een gezamenlijke netwerkinfrastructuur

Het extranet is voortdurend op zoek naar nieuwe en betere mogelijkheden voor haar gebruikers. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe en meer performante services.

Het extranet is in de eerste plaats een infrastructuur. Maar de services die het extranet biedt, bezetten een dichte tweede plaats.

E-maildiensten

Alle elektronische berichten die u vanuit een andere administratie ontvangt, worden door het extranet behandeld. Dit voorkomt dat u massaal met spam wordt belaagd. Een dubbele viruscontrole door twee verschillende softwarepakketten slaagt erin de meeste belagers te isoleren. Door middel van een centraal LDAP-bestand kunt u alle adressen aanwenden voor uw e-mailberichten.

Virus- en spywarebestrijding ook op http

Smals controleert niet alleen uw e-mail op mogelijke virussen. Ook de http-gegevensstromen worden hierop gecontroleerd. Bovendien gebeurt er een controle op Spyware.

Wat kan er door en wat niet?

De controle van de stromen van en naar de talrijke servers binnen het netwerk is een van de belangrijkste opdrachten van het extranet. Op vandaag is het gewoon ondenkbaar dat er geen doorgedreven controle zou zijn van de stromen die het recht hebben een bepaalde server te bereiken. Dit betreft evenwel een grote uitdaging die een belangrijke uitrusting vergt, een voldoende groot en goed opgeleid team en dagelijkse aanpassingen aan de steeds snellere evoluties.

Het is op dit vlak dat het extranet bij uitstek schaaleconomieën realiseert.

DNS

Met elke website is een domeinnaam verbonden. Wij verzorgen voor u het beheer en de administratieve taken verbonden aan uw domeinnaam. Wij staan in voor alle subdomeinen van het domein “fgov.be”.

SSL-versnelling

Veiligheid is de rode draad voor uw e-governmentconnecties. Technologieën die hiervoor gebruikt worden zijn gebaseerd op specifieke protocollen zoals https dat op zijn beurt weer gebruik maakt van het SSL-protocol. Spijtig genoeg heeft de toepassing van deze protocollen een prijs in termen van snelheid en performantie. Daarom biedt het extranet u versnelling van deze gegevensstromen met behulp van gespecialiseerde hardware. Hierdoor hoeft de server slechts zijn gewone basistaken uit te voeren en vermijdt u systematisch zwaardere servers te moeten aanschaffen en onderhouden. Hierdoor zijn er ook minder certificaten nodig, wat een besparing in geld maar vooral in rompslomp betekent.

Load balancing

Het extranet geniet van de mogelijkheden van load balancing. Hiermee verdelen we de volumes die binnenkomen over verschillende servers, zodat er geen enkele server overbelast wordt. Voor u betekent dit flexibiliteit in volume en in gebruik van servers.

QoS

Mag het even wat minder raadselachtig? Quality of Service duidt aan dat er bepaalde gegevensstromen zijn die steeds een minimum aan capaciteit of performantie genieten. Dit wordt bereikt door in de totale capaciteit van een netwerk de nodige voorzieningen te treffen opdat die specifieke gegevensstromen de nodige prioriteit krijgen en een gedeelte van het netwerk kunnen opeisen met voorrang op andere toepassingen. Niemand zal bijvoorbeeld in vraag stellen dat online handelingen sneller moeten behandeld worden dan het downloaden van fotobestanden van het internet. Het extranet biedt u de garantie dat de zaken die u belangrijk vindt voldoende capaciteit krijgen en voldoende snel behandeld worden, dit alles zonder de overige toepassingen te storen.

Het extranet vormt een geheel van “state of the art” uitrusting, een ervaren en op elkaar ingespeeld team en biedt u functionaliteiten en diensten die heel zwaar tot onmogelijk om dragen zijn door een enkele organisatie.