Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Maatwerktoepassingen

Sectorkennis en maatwerk resulteren in wat u precies nodig hebt

 

Uw kernactiviteiten ondersteunen met onze knowhow en ervaring

Er zijn veel softwarebouwers en vele invalshoeken om software te bouwen. Onze grootste toegevoegde waarde is dat wij toepassingen bouwen die de kernactiviteiten van onze leden ondersteunen.

Wij werken immers uitsluitend voor onze leden en kunnen de kennis en ervaring van decennia telkens weer inzetten om toepassingen te bouwen die de overheidsadministraties helpen om optimaal te functioneren. De oplossingen zijn in elke situatie voor een groot gedeelte maatwerk en het is noodzakelijk om bij elke realisatie te kunnen vertrekken van een hoog niveau van begrip en inzicht.

 

Objectgeoriënteerd ontwikkelen

Wij hebben gekozen voor JAVA, J2EE en objectgeoriënteerde technologieën als basis voor onze nieuwe ontwikkelingen.

De keuze voor open platformen wordt essentieel ingegeven door de visie dat de intensiteit van samenwerking tussen onze leden onderling en met de buitenwereld in blijvende mate zal toenemen. Wij voorzien dat de basisinvestering in deze open platformen ruimschoots zal terugbetaald worden door de verhoogde mogelijkheid tot samenwerking en de verhoogde uitwisseling van oplossingen.

De methodologie om deze toepassingen tot stand te brengen, is dan ook volledig in lijn gebracht met de gekozen technologieën.

Het spreekt evenwel vanzelf dat het onderhoud van bestaande toepassingen of de uitvoering van specifieke opdrachten met andere technologieën kan verzorgd worden.

 

Er zijn geen projecten meer zonder e-governmentluik

Er is geen enkele wetmatigheid die stelt dat toepassingen zonder e-governmentcomponent onmogelijk geworden zijn. Op het terrein zien we evenwel dat alle toepassingen die te maken hebben met de kernopdrachten van onze leden in mindere of meerdere mate een e-governmentcomponent in zich dragen. Wij ontwikkelen deze toepassingen dan ook niet vanaf een wit blad papier, maar vertrekkend van een volledig palet aan principes en infrastructuren die de kern uitmaken van de federale e-governmentinitiatieven.

 

Specifieke toepassingen

Toepassingen voor de interne of onderlinge werking van de instellingen zijn vaak gebonden aan specifieke technologieën.

Onze leden hebben niet alleen behoefte aan toepassingen die rechtstreeks hun kernactiviteiten ondersteunen. Zij hebben ook behoefte aan toepassingen die dit op onrechtstreekse, maar toch nog zeer specifieke wijze doen. In de regel zijn dit soort werken gebonden aan specifieke technologieën.

Een voorbeeld van de ontwikkelingen die wij voorstellen op dit vlak zijn groupware-oplossingen. Een tweede voorbeeld betreft het datawarehouse en de daarvan afgeleide boordtabellen. Een andere specifieke nood van onze lidinstellingen waar wij een antwoord bieden, betreft het gebruik van juridische databases.

Dienstenaanbod-Ontwikkeling-toepassingen (39kb)