Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Methodologie

Wat? Gestructureerd werken

Smals werkt op een gestructureerde wijze en gebruikt:

  • Gestandaardiseerde projectaanpak
  • Methodes: EUP@Smals  en Agile-methodiek

Kenmerkend

Project aanpak:  opdrachten worden door Smals als een project aangepakt en dusdanig uitgewerkt:

  • Met vaste standaarden op vlak van planning, controle, bijsturing, managementstructuur, levenscyclus.
  • Periodieke cyclus van planning, uitvoering, controle en bijsturing.
  • Vast project managementstructuur
  • Standaard levenscyclus
  • Gebruik van geijkte werkstandaarden (zie verder…)

Verschillende projecten kunnen worden gekoppeld en krijgen een ‘Program aanpak’ met de geijkte structuur.

Kleinere opdrachten behoeven geen projectaanpak en worden zo snel mogelijk uitgevoerd volgens de afspraken.

Methodes: twee vaste waarden

  • EUP@Smals: een huiseigen methodologie, die constant geactualiseerd wordt.

Het raamwerk is gebaseerd, enerzijds op de benadering ‘Unified Process (UP)’, een industriële standaard met bijzondere aandacht voor het nauwkeurig beschrijven van gebruikersvereisten en het testen van het resultaat, en anderzijds de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) standaard.

Het wordt aangevuld met specifieke methoden en technieken aangepast aan de Smals omgeving zoals onder meer TOGAF (The Open Group Architecture Framework) als basis voor de bedrijfswijde architecturen, informatiemodellering op basis van MERODE, TMAP (Test management approach) voor testen, het ADKAR model voor veranderingsbeheer en PMBOK als project management methodologie.

  • Agile:

Een meer iteratieve, dynamische manier van ontwikkelen waarbij teamworking en onderlinge communicatie doorslaggevend zijn. Er is veel ruimte voor constante evaluatie en bijsturing. De drijvende kracht achter het project is de scopeverandering die via stories (summiere requirements van functionele en niet-functionele aard) worden gedocumenteerd. Er is steeds een minimum vaste scope (back log) gekend waarbij elk onderdeel een prioriteit krijgt volgens het MoSCow principe ( Must have, should have, could have, won't have). Verandering in de scope (in min en in plus) worden toegelaten tot het einde van het project. Frequent wordt er ‘werkende’ software in de productieomgeving geplaatst. De kwaliteit van de code wordt verzekerd door onder andere test-driven coderen. Verschillende engineeringtechnieken kunnen gebruikt worden.

Een belangrijke voorwaarde om met Agile te ontwikkelen is de bereidheid van de opdrachtgever om nauw betrokken te worden bij het project (tot 20 % van zijn tijd).

ROI: methodes die werken

De brede ervaring, de stabiele werkingsmethodiek, de aanwezigheid van alle componenten maakt Smals de uitgelezen partner voor toepassingen met een lange levenscyclus. Smals werkt op basis van bewezen kosten: enkel wat effectief wordt gepresteerd wordt aangerekend.