Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

VPN Lan-to-Lan

Een beveiligde verbinding tot stand brengen tegen een lagere kostprijs

Veel administraties hebben gedecentraliseerde kantoren die in het kader van hun opdracht moeten kunnen beschikken over een beveiligde verbinding om toegang te krijgen tot toepassingen. Hun elektronisch verkeer is echter niet altijd voldoende om het gebruik van sterk beveiligde, dedicated maar dure gehuurde lijnen te rechtvaardigen. De "Lan to Lan"-aanpak reikt een compromis aan waarmee de financiële aspecten op een redelijke wijze verzoend kunnen worden met de beveiligingsaspecten door het internet te gebruiken als transmissiekanaal.

 

Professionele ADSL of Virtual Private Network (VPN)

De voorgestelde oplossing bestaat erin lokale netwerken met elkaar te verbinden (intranet of extranet) en het internet te gebruiken als transmissiekanaal. Een protocol voor "inkapseling" of "vertunneling" zorgt ervoor dat de gegevens vercijferd worden en dat de informatie onbegrijpelijk wordt voor al wie ze eventueel zou onderscheppen tijdens de transfer over het internet. U bouwt dus eigenlijk een privénetwerk op tegen een lagere kostprijs.

Dienstaanbod - Lan to Lan (72KB)