Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Een geheel van hardware, software en knowhow ter beschikking

Het bouwen en onderhouden van een ICT-infrastructuur is een traditioneel onderdeel van onze basisopdracht. Gelet op de recente evoluties in onze sector is dit uitgegroeid tot een specifiek dienstenaanbod. Infrastructuur is nog steeds een geïntegreerd onderdeel van onze diensten, maar de aanwezige infrastructuur wordt nu ook afzonderlijk aangeboden.

Een eerste vraag waar we op ingegaan zijn, betreft de housing van uw apparatuur. Hiervoor bieden wij niet alleen de nodige ruimte aan in ons professionele rekencentrum, maar ook de vereiste racks, de nodige bandbreedte en een performante SAN-infrastructuur. Indien uw oplossingen op verschillende servers geplaatst werden, bestaat zelfs de mogelijkheid om een beroep te doen op onze load balancing.

Wanneer specifieke apparatuur geen vereiste is, kan u ook kiezen voor hosting van uw applicaties of websites.

Het gebruik van de actuele systemen maakt een verhoogde beschikbaarheid mogelijk. Om hieraan tegemoet te komen, bieden wij de mogelijkheid uw applicaties te monitoren. Dit omvat de eigenlijke supervisieopdracht die tijdig abnormale situaties moet detecteren. Daarnaast bieden wij specifiek aan om op te treden als uniek contactpunt voor problemen met samenwerkende systemen. Als er zich binnen een partnerschap tussen diverse administraties een incident voordoet, dan is coördinatie vanuit één contactpunt belangrijk.