Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Test Support Center

Testen garandeert de kwaliteit van nieuwe toepassingen

Als een nieuw product of een nieuwe dienst kwalitatief niet voldoet, dan kan dit enkel leiden tot ontevredenheid bij de eindgebruiker. Een ontevreden gebruiker verliest al snel zijn vertrouwen en ook voor uw imago is dit een slechte zaak.

Het kan zijn dat de klant niet helemaal tevreden is over de testen die binnen zijn organisatie worden uitgevoerd onder andere wat de ingezette resources betreft, die hoger blijken in vergelijking met de verwachte winsten. Het Test Support Center van Smals kan u helpen om deze problematiek op te lossen.

Hoe werkt het Test Support Center?

Het Test Support Center kan testadviseurs ter beschikking stellen om een methodologie uit te werken die afgestemd is op de business van de klant.

Wat kunnen de testadviseurs concreet doen?

  • Zij evalueren de bestaande structuur bij de klant. Zij analyseren de workflow met zijn verschillende activiteiten, de verantwoordelijkheden, de deliverables, de omgevingen en de testtools. Na hun onderzoek stellen zij een rapport op waarin zij de huidige situatie beschrijven en oplossingen voorstellen;
  • Zij kunnen helpen om de oplossing te implementeren die wordt gekozen na een evaluatie. Er wordt dan een projectcharter opgesteld dat de doelstellingen beschrijft, alsook de nodige resources en het plan voor de realisatie van het project;
  • Zij kunnen het personeel verschillende testmethoden aanleren, bijvoorbeeld met betrekking tot de coördinatie, het design en de uitvoering van testen;
  • Zij kunnen verschillende teams coachen om de geïmplementeerde methodologie te gebruiken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de projectleider ondersteunen bij de coördinatie van de testen, of de designer bij de uitwerking van scenario's om ervoor te zorgen dat alle specificaties voldoende aan bod komen;
  • Zij kunnen de HR-afdeling helpen om testspecialisten te rekruteren.

Doelstelling: een tevreden eindgebruiker

Door een testmethodologie in te voeren, is het mogelijk:

  • het aantal gebreken in de producten en/of diensten duidelijk te verminderen en de kwaliteit en dus de tevredenheid van de eindgebruiker duidelijk te verhogen,
  • de kosten-batenverhouding van de testen te optimaliseren door het risico voor een bepaald onderdeel nauwgezet te evalueren. Hierdoor kunnen de budgetten en de activiteitenplanning beter op elkaar worden afgestemd.

Naar een kwalitatief product

Door een gestructureerde testmethodologie in te voeren, zal de klant producten en/of diensten van betere kwaliteit kunnen aanbieden. Dit kan de tevredenheid van zijn klanten en zijn imago alleen maar verbeteren. Een verbetering van de kwaliteit kan bovendien ook leiden tot een daling van de onderhoudskosten.

Dienstaanbod - Competentiecenter Testing (70 kB)