User Management

Toegang tot toepassingen onder controle

Makkelijke, gebruiksvriendelijke en snelle toegang tot beveiligde toepassingen

Het systeem voor User Management van Smals maakt het mogelijk om op gecentraliseerde, beveiligde en "traceerbare" wijze diensten of gegevens ter beschikking te stellen die geconsulteerd kunnen worden door een groot aantal potentiële gebruikers. Dit systeem biedt een makkelijke, gebruiksvriendelijke en snelle toegang tot de beveiligde toepassingen. De gebruikers moeten niet langer verschillende wachtwoorden gebruiken om toegang te krijgen tot de toepassingen. Bovendien is dit systeem generiek en moduleerbaar: de instellingen die er gebruik van maken, dienen dus geen eigen systeem voor registratie en toegangsbeheer te ontwikkelen en te beheren.

Basisdienst

De basisactiviteiten omvatten de volgende aspecten:

  • de identificatie van de potentiële gebruikers en de registratie van hun hoedanigheid (rol van Registration Authority);
  • de mededeling van de namen en paswoorden aan de gebruikers (machtigingen);
  • de uitbreiding van de toegangsrechten voor een gebruiker die al geregistreerd is;
  • de authenticatie van de identiteit van de persoon die toegang heeft tot de diensten;
  • daarnaast worden de toegangen geregistreerd (veiligheid) en garanderen onze diensten de duurzaamheid van de open toegangen ingeval de gebruiker de toegangsmachtigingen kwijtraakt;
  • elektronische mandaten.

Toegangsbeheer is een complex proces dat soms moeilijk te beheren blijkt; enerzijds kan het aantal potentiële gebruikers heel groot zijn en anderzijds kunnen de evoluties elkaar in sneltempo opvolgen. Om dit probleem op te lossen, biedt Smals de mogelijkheid om gebruik te maken van de techniek van elektronische mandaten waarbij de toegangsrechten aan erkende dienstverleners gedelegeerd kunnen worden. Deze moeten dan hun eigen gebruikers aanmaken en de toegangsmachtigingen toekennen.

Voordelen van het beheer van de toegangen tot toepassingen

  • Snelle en gestandaardiseerde implementatie van toepassingen met mogelijkheid om het bestaande te hergebruiken;
  • Beperking van de kosten door integratie in een proces om de bestaande toegangen te beheren;
  • Multifunctionaliteit: unieke identificatie om toegang te krijgen tot verschillende gecentraliseerde of gedecentraliseerde toepassingen en die zorgt voor een optimale gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit;
  • Beveiliging conform de geïdentificeerde behoeften en beheer van de toegangen tot de toepassingen.

Dienstenaanbod User Management (77kb)PDF Logo