Uniek ticketnummer

Eenduidige benoeming van de elementen van een toepassing

Het aanbieden van een uniek ticketnummer is een basisservice van Smals, die op afstand kan aangeroepen worden binnen het extranet van de Sociale Zekerheid.

Een uniek ticketnummer kan gebruikt worden door een applicatie om elementen of subelementen eenduidig te benoemen. Op deze manier blijven de elementen uniek identificeerbaar tussen de verschillende onderdelen van de applicatie en kunnen ze ook altijd teruggevonden worden in een databank.

Bijvoorbeeld binnen de DMFA-applicatie is de aangifte in zijn geheel een element. Iedere aangifte zal automatisch een uniek ticketnummer toegekend krijgen, wanneer de werkgever deze opstuurt naar de RSZ. Aangezien iedere aangifte nu een uniek nummer heeft, kan de werkgever of de RSZ altijd de status van zijn aangifte opvragen of een vraag stellen over die specifieke aangifte.

De basisservice "uniek ticketnummer” van Smals kan dus aan ieder (sub)element van een geregistreerde applicatie tickets leveren die gewaarborgd uniek zijn.

Dienstaanbod - Uniek ticketnummer (85 kB)