Reusable Business Objects

Bibliotheek van herbruikbare componenten

In het kader van het business process management van de administraties van de gezondheidszorgsector en de sector van de sociale zekerheid maken talrijke business- en toepassingsgebonden informaticadiensten gebruik van gemeenschappelijke gegevens.

Om de consistentie van de gegevens te bewaren en de interoperabiliteit tussen de businessdiensten, de toepassingsgebonden diensten en de technische diensten beter te beheren, werd een library van herbruikbare componenten met lage granulariteit uitgewerkt. Deze object-library kreeg de naam "Reusable Business Objects" (RBO).

De RBO's hebben tot doel de formatteringsbewerkingen, de validatie van het formaat en de inhoud van de gegevens te beheren ten opzichte van een hele reeks vooraf gedefinieerde regels. Deze RBO's zijn bijzonder nuttig om de productiviteit van de ontwikkelteams te verbeteren en de toepassingen te verlossen van al deze bewerkingen.

Dienstaanbod - Reusable Business Objects (101 kB)