Identificatie persoon (eID)

Net zoals dit het geval is voor de identificatie van de werkgever is het voor de meeste toepassingen een absolute noodzaak om een natuurlijk persoon met zekerheid en correct te kunnen  identificeren. Binnen toepassingen die gestructureerde data gebruiken, is dit reeds een uitdaging, maar wanneer we onze correspondenten hun gegevens interactief laten invullen, dan wordt het pas lastig. Een kleine schrijffout of gewoonweg het niet kennen van het werkgeversnummer geeft aanleiding tot moeilijkheden.

Elke twijfel over de identiteit uitsluiten

De basisdienst neemt genoegen met ofwel een combinatie van het INSZ-nummer en het RSZ-stamnummer om een identiteit vast te stellen. Indien het RSZ-nummer niet voorhanden is, dan zal de gebruiker naast het INSZ-nummer ook het geslacht, de naam en voornaam en geboortedatum opgeven. Deze gegevens worden volledig gecontroleerd zodat de toepassing zeker is over de waarde van de gegevens.

Extra informatie aanleveren

In functie van de situatie worden de identificatiegegevens ook verrijkt met verdere informatie. Het gaat hierbij om gegevens zoals de geboorteplaats, de nationaliteit, de woonplaats en het verblijfsadres en desgevallend een overlijdensdatum.

Het beschikken over een coherente en gecontroleerde set van identiteitsgegevens van personen is primordiaal in administratieve toepassingen. De basisdienst van het portaal biedt op dit vlak de hoogst mogelijke garanties met minimale inspanningen.

Dienstenaanbod - Toegangsbeheer toepassingen (61 kB)