Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes:
Web toegankelijkheid diensten Deze raamovereenkomst viseert ondersteunings- en validatiediensten m.b.t. de toegankelijkheid van websites en online diensten.
Deadline offertes:
Organisatieadvies De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met dienstverleners met het oog op het verder te versterken van de interne managementondersteunende capaciteit van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) en andere openbare diensten.
Deadline offertes:
Opleidingen in talen (FR, NL en EN) en in Java De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor opleidingsdiensten, individueel of in groep, in (perceel 1) talen (Frans, Nederlands en Engels) en in (perceel 2) informatica (Java). Referentie Smals-BB-001.004/2017 Procedure Openbare procedure met europese bekendmaking Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Opleidingen MB.pdf Opleidingen EU.pdf
Deadline offertes:
Red Hat subscripties De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op de vernieuwing van de bestaande Red Hat en de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscripties in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten.
Deadline offertes:
Rackmount servers 1U & 2U Aankoop van servers op rackformaat ("rackmount servers") van type 1U en 2U met een garantie (onderhoud en ondersteuning) van drie jaar op deze servers.
Deadline offertes:
Aankoop van de onderhoud van de geinstalleerde basis van VMwarelicenties en van de mogelijke uitbreidingen, en bijhorende diensten De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor : de vernieuwing van de bestaande contracten voor support, de eventuele aankoop voor extra VMware produkten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van mals, van haar functionaliteiten en van haar diensten, de aankoop van contracten voor support voor de nieuwe produkten, specifieke VMware training, specifieke consultancy diensten.
Deadline offertes:
Schoonmaken van vensters en werkstations en hulp in de cafetaria De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor diensten voor het schoonmaken van vensters en werkstations evenals diensten voor hulp in de cafetaria. De opdracht is opgesplitst in drie loten: Lot 1: reiniging van de vensters. Lot 2: hulp in de cafetaria. Lot 3: schoonmaken van werkstations (pc, monitor, toetsenbord, kopieermachines, printers, ...) Referentie Smals-BB-001.005/2017 Procedure Europese openbare aanbesteding. Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Schoonmaken MB.pdf Schoonmaken EU.pdf
Deadline offertes:
Erkend sociaal secretariaat Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de loon- en wedde-administratie door een Erkend Sociaal secretariaat (ESS) door middel van een software-oplossing.
Deadline offertes:
Aankoop van Cisco netwerkmateriaal en materiaal voor netwerkveiligheid Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht. De inschrijver zal de onderhoud en support aanbieden voor het materiaal aangekocht in het kader van deze overeenkomst, en dit voor een duur van 3 jaar vanaf de aankoop van het materiaal. De keuze van het materiaal is gelinkt aan de eisen wat betreft compatibiliteit met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (deling/centralisatie van de tools voor beheer en supervisie), productiviteit, onderhoud en gekwalificeerd technisch personeel. Referentie Smals-BB-001.011/2016 Procedure Europese openbare offerteaanvraag Status Analyse van de offertes aan de gang.   De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Netwerkmateriaal Cisco MB.pdf  Netwerkmateriaal Cisco EU.pdf
Deadline offertes:
Blue Coat Proxies De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van: BlueCoat materiaal en software in het kader van het vervangen van het bestaande materiaal en uitbreiding van proxy infrastructuur; onderhoud en support diensten van bestaand materiaal en software en het nieuwe materiaal aangekocht in het kader van deze opdracht; consultancydiensten; opleidingen.
Deadline offertes:
Diensten voor het testen van informaticatoepassingen Deze opdracht beoogt de verlening van diensten voor het testen van informaticatoepassingen. Referentie Smals-BB-001.027/2016 Procedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
  Status Analyse van de offertes aan de gang.   De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Testdiensten MB.pdf  Testdiensten EU.pdf
Deadline offertes:
Broker Consultant - Managed Service Provider (MSP) Smals zoekt gespecialiseerde dienstverleners (of "Managed Service Providers") om hen missies (en aanverwante diensten) toe te vertrouwen met betrekking tot het zoeken van IT consultants en het leveren en beheren van hun diensten. De dienstverlener (MSP) zal consultants kunnen kunnen aanbieden van andere ondernemingen of zelfstandigen. 
Op basis van de behoeften beschreven door Smals zal de dienstverlener tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst kandidaten moeten voorstellen die over de vereiste competenties beschikken. 
Smals zal zelf de kandidaat (of kandidaten) kiezen die voorgesteld wordt (worden) door de dienstverlener en die de opdracht zal (zullen) moeten uitvoeren. 
De dienstverlener zal zorgen voor de opvolging en de rapportering van de verschillende contracten (beheer van de timesheets, beheer van de overeenkomsten, facturatie,...) in strikte naleving van de Belgische wetgeving inzake belasting en sociale zekerheid. Referentie Smals-BB-001.014/2016 Procedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Broker consultant MB.pdf  Broker consultant EU.pdf
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van materiaal voor bekabeling en verwante diensten. Referentie Smals-BB-001.032/2015 Procedure Europese openbare offerteaanvraag Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht. Bekabeling MB.pdf Bekabeling EU.pdf Erratum.pdf  
Deadline offertes:
Onderhoud Cisco Onderhoud Cisco-netwerkmateriaal. Referentie Smals-BB-001.019/2016 Procedure Europese openbare offerteaanvraag Status Analyse van de offertes aan de gang. De documenten in verband met de opdracht Aankondiging van de opdracht Onderhoud Cisco MB.pdf Onderhoud Cisco EU.pdf
Deadline offertes:
Verzekeringen Onderschrijving van verzekeringen.

Follow us