Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 11/01/2016
Overflow Contactcenter De opdracht beoogt dienstverleningen onder de vorm van een contactcenter dat meerdere diensten aanbiedt (verwerking van klachten, oproepen,…) met betrekking tot e-governmentprojecten.
Deadline offertes: 06/12/2015
Tool voor de monitoring van de stromen De opdracht beoogt de aanschaf van een fluxmonitoringtool teneinde een geheel van business processes in reëletijd te superviseren. De verbonden diensten zoals consultancy en opleiding maken eveneens deel uit van deze opdracht.
Deadline offertes: 17/11/2015
SOA-oplossing: API Gateway, Enterprise Service Bus, API Portal De opdracht beoogt de ankoop van een SOA-oplossing, binnen de context van de G-cloud. Deze oplossing zal bestaan uit volgende 3 elementen: API Gateway, Enterprise Service Bus en API Portal. De verbonden diensten, zoals consultancy en opleiding maken evenzeer deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 16/11/2015
"Dark fiber"-verbindingen (RVP - Smals IN, NOGA - Smals UP) Voorliggende opdracht beoogt "Dark fiber"-verbindingen en is verdeeld in 2 percelen
Perceel 1: 2 verbindingen tussen het RVP (Rijksdienst voor Pensioenen, Europa Esplanade, Zuidertoren te Brussel) en Smals IN (Industrielaan 24 te Brussel). 
Perceel 2: 2 verbindingen tussen NOGA (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33/37 te Brussel) en Smals UP (Willebroekkaai 38 te Brussel).
Deadline offertes: 29/09/2015
Backup software oplossing Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een backup software oplossing. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de consultancydiensten.
Deadline offertes: 25/08/2015
Case360 : aankoop licenties, onderhoud en consultancy-diensten Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering van: Case360 licenties en hun onderhoud, het support en onderhoud van bestaande Case360 licencies, consultancy-diensten voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Case360, vorming diensten, alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes: 09/08/2015
Application Delivery Controller Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een ADC (Application Delivery Controller) oplossing. De oplossing bevat de load balancing, web application firewall en reverse proxy aspecten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de consultancydiensten.
Deadline offertes: 05/08/2015
Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec) Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van appliances en Algosec-licenties.
Deadline offertes: 05/05/2015
Multiplexers en transceivers - Passief materiaal De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop naargelang de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek voor multiplexers en transceivers (klassiek of DWDM) voor de vezellijnen tussen en in de datacenters.
Deadline offertes: 04/05/2015
Firewall oplossing Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een firewall oplossing. Maken eveneens deel uit van de opdracht een centraal management- en monitoring systeem, de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de consultancydiensten.
Deadline offertes: 08/04/2015
Aankoop van Kofax-licenties Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering: van Kofax-licenties, van het support en onderhoud voor Kofax, waarbij verscheidene installaties al operationeel en in productie zijn, consultancy-diensten voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Kofax alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.
Deadline offertes: 30/03/2015
Onderhoud Back-up Deze opdracht beoogt de aankoop van materiaal (hardware en software), onderhouds- support en consultancydiensten voor de backup infrastructuur van Smals.
Deadline offertes: 03/02/2015
Aankoop van Cisco netwerkmateriaal en materiaal voor netwerkveiligheid Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 18/01/2015
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten en is opgesplitst in 20 percelen.
Deadline offertes: 06/01/2015
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor het aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, in toepassing van de wet van 4 augustus1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.