Schoonmaakdiensten van gebouwen, ruiten, werkstations en uitbating van cafetaria

Schoonmaakdiensten van gebouwen, ruiten, werkstations en uitbating van cafetaria

De huidige opdracht betreft de levering van diensten en wordt in 6 percelen opgesplitst:

  • perceel 1: schoonmaak van gebouwen in Brussels gewest;
  • perceel 2: schoonmaak van gebouw, ruiten en uitbating van cafetaria in Gent;
  • perceel 3: schoonmaak van gebouw, ruiten en uitbating van cafetaria in Charleroi;
  • perceel 4: schoonmaak van ruiten in Brussels gewest;
  • perceel 5: uitbating van cafeteria in Brussels gewest;
  • perceel 6: schoonmaak van werkstations in Brussels gewest, Gent en Charleroi.

Referentie 

Smals-BB-001.013/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 26/03/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 21/03/2019) en op 21/03/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 21/03/2019).
De offertes worden geopend op 23/05/2019 om 15u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Schoonmaakdiensten MB.pdf pdflogo.jpg

Schoonmaakdiensten EU.pdfpdflogo.jpg

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us