Mail Relay TrendMicro-Sophos

Mail Relay TrendMicro-Sophos

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoud en de uitbreiding van de oplossingen Trend Micro en Sophos om het aantal gebruikers ervan te verhogen.
De keuze van de producten Trend Micro en Sophos hangt samen met voorwaarden inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (delen/centraliseren van beheers- en supervisietools), beschikbaarheid van kennis en van gekwalificeerd technisch personeel.
De opdracht wordt opgesplitst in twee loten:
  • Lot 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties “Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud;
  • Lot 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances “Trend Micro” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.
 

Referentie 

Smals-BB-001.020/2019
 
 

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 
 

Status 

Opdracht gegund.
 

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.