Mail Relay TrendMicro-Sophos

Mail Relay TrendMicro-Sophos

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoud en de uitbreiding van de oplossingen Trend Micro en Sophos om het aantal gebruikers ervan te verhogen.
De keuze van de producten Trend Micro en Sophos hangt samen met voorwaarden inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (delen/centraliseren van beheers- en supervisietools), beschikbaarheid van kennis en van gekwalificeerd technisch personeel.
De opdracht wordt opgesplitst in twee loten:
  • Lot 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties “Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud;
  • Lot 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances “Trend Micro” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.
 

Referentie 

Smals-BB-001.020/2019
 
 

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 
 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 13/02/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 08/02/2019) en op 08/02/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 08/02/2019).
De offertes worden geopend op 05/06/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.
 

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
 
 

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us