Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 09/09/2009
Consultancydiensten inzake informatica De huidige opdracht beoogt de verlening van informaticadiensten door consultants en is opgesplitst in 21 loten. Voor elk lot kan een individuele inschrijving ingediend worden. Voor elk lot zal het contract een duur van 3 jaar hebben, opzegbaar volgens de voorwaarden van dit bijzonder bestek.
Deadline offertes: 06/07/2009
Levering van bureaumeubilair De opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering, inrichting en installatie van bureaumeubilair.