Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes:
In het kader van de Covid-19-crisis beoogt de opdracht de terbeschikkingstelling van een reserveringsplatform dat de inwoners van België in staat stelt om met de vaccinatiecode een slot te reserveren in een vaccinatiecentrum.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.
Deadline offertes:
Tool voor de kostenraming De opdracht beoogt de levering van een tool voor kostenraming “Estimancy” en de bijhorende diensten,
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt het aanbesteden van de beveiliging van een deel van de operationele activiteiten van Smals, wat deel uitmaakt van het programma Smals Information Security Management System (ISMS).
Deadline offertes:
Het huidige lastenboek beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tool voor het beheer van de certificaten en de aanverwante diensten ervan (onderhoud en support, beheer van de tool, opleiding, technische expertise) met als doel een professioneel beheer van de certificaten en sleutelparen. Deze oplossing zal de veiligheid en duurzaamheid van onze systemen vrijwaren.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een tools- en componentenoplossing (stack) voor de ondersteuning van een open source indexeringsoplossing Elasticsearch. De oplossing moet bijbehorende diensten omvatten inzake onderhoud, technische expertise en opleiding.
Deadline offertes:
Deze opdracht betreft de dienstverlening inzake de organisatie van opleidingen op maat voor de omscholing van mensen met een niet-ICT-achtergrond en voor junioren met een ICT-achtergrond.
De opleidingsprogramma’s voor de opleidingen worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en de deelnemers worden tijdens de opleidingen gecoacht.
Deadline offertes:
Gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis De huidige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk reservatieplatform voor de openbaar toegankelijke staalafnameposten in het kader van de Covid-crisis.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt het support, onderhoud en technische expertisediensten met betrekking tot de uitrustingen, alsook m.b.t. de capaciteitsuitbreidingen van deze uitrustingen, verkocht en/of verworven via de volgende (raam)overeenkomsten:
Deadline offertes:
Ontwikkeling, terbeschikkingstelling en onderhoud van een tracingtoepassing; Ontwikkeling, onderhoud en operation van de back office van deze toepassing (1) Beveiligde audit van deze toepassing en van zijn back office (2) Usability en experience testing van de toepassing (3)
Deadline offertes:
Het Overlegcomité van 25.3.2020 heeft beslist tot de oprichting van een Interfederaal Comité Testing & Tracing (contactopsporing) in het kader van de Covid-19 crisis. De huidige opdracht beoogt de technische ondersteuning van dit comité op het vlak van IT diensten voor technische expertise.
Deadline offertes:
Deze raamovereenkomst viseert ondersteunings- en validatiediensten m.b.t. de toegankelijkheid van websites, online diensten en applicaties.
Deadline offertes:
Het huidige bestek betreft de aankoop van een netwerkvisualisatie-tool.
Het product moet gebruikers in staat stellen de netwerkconstructies die hen interesseren te identificeren, analyseren en visualiseren.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt de levering van diensten voor een call center-oplossing in de cloud om te voldoen aan de behoeften veroorzaakt door de Covid-19-crisis.