IT diensten voor technische expertise

De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om diensten voor technische expertise te kunnen benutten die voor elk lot gerealiseerd zullen kunnen worden volgens de twee volgende aanpakken:

  • Via diensten voor technische expertise in de vorm van een projectondersteuning die uitgevoerd zullen worden door de aanbestedende dienst.
  • Via de realisatie van het volledige traject van een project aan een vast budget/prijs. In deze projecten zullen de prestaties het voorwerp uitmaken van opleveringen op basis van deliverables waaraan bedragen toegekend worden volgens het betalingsplan of volgens een takenlijst waaraan punten toegekend worden in functie van het moeilijkheidsniveau om de taak uit te voeren (Agile-methode).

Referentie 

Smals-BB-001.006/2018

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

 IT diensten voor technische expertise MB.pdf pdflogo.jpg

 IT diensten voor technische expertise EU.pdf pdflogo.jpg