Aankoop van Fortinet firewalls en Application Delivery Controllers F5

Aankoop van Fortinet firewalls en Application Delivery Controllers F5

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet firewalls en Application Delivery Controllers F5.  Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
 
De opdracht is opgedeeld in percelen:
  • Perceel 1: aankoop van Fortinet firewalls. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
  • Perceel 2 : aankoop van Application Delivery Controllers F5. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
 

Referentie 

Smals-BB-001.001/2019
 
 

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 
 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 28/02/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 25/02/2019) en op 25/02/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 08/02/2019).
De offertes worden geopend op 29/04/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.
 

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us