Kofax

Kofax : aankoop van licenties, support en onderhoud en diensten voor technische expertise

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering:

  • van Kofax-licenties,
  • van het support en onderhoud voor Kofax, waarbij verscheidene installaties al operationeel en in productie zijn,
  • technische expertise voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Kofax,
  • alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.

Referentie 

Smals-BB-001.004/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 30/01/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 28/01/2019) en op 28/01/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 28/01/2019).
De offertes worden geopend op 18/04/2019  om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

Kofax MB.pdf pdflogo.jpg

Kofax EU.pdfpdflogo.jpg

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us