Cisco netwerkmateriaal

Aankoop van Cisco netwerkmateriaal en materiaal voor netwerkveiligheid

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van netwerkmateriaal van Cisco
en materiaal voor netwerkbeveiliging van Cisco, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek. De consultancydiensten nodig voor de installatie van het aangekochte materiaal maken eveneens deel uit van de opdracht.  De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.

Referentie 

Smals-BB-001.012/2018

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 21/12/2018 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 19/12/2018) en op 21/12/2018 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 19/12/2018).
De offertes worden geopend op 07/02/2019  om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Cisco Netwerkmateriaal MB.pdf pdflogo.jpg

Cisco Netwerkmateriaal EU.pdfpdflogo.jpg

 

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us