Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Aankoop van storageproducten

Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct 
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan.

Referentie 

Smals-BB-001.021/2023

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Aankoop van storageproducten MB.pdf

Aankoop van storageproducten EU.pdf

 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van storageproducten MB.pdf

Aankoop van storageproducten EU.pdf