Aankoop van IntelliJ-producten en bijbehorende diensten

De onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van IntelliJ-producten.
De onderhoud en-supportdiensten, de technische expertise en training maken ook deel uit de opdracht.

Referentie 

Smals-BB-001.032/2021

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

IntelliJ MB.pdfpdflogo.jpg

IntelliJ EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht

e-Notification (BE)

Tenders electronic daily (EU)