Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Automatiseringsplatform voor de post (Digital Mailroom)

Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.

Momenteel wordt het beheer van deze inkomende correspondentie manueel of semiautomatisch uitgevoerd. Het doel is deze repetitieve procedures te automatiseren en zo de verwerkingstijd te verkorten en de inkomende stromen beter te beheersen.

Referentie 

Smals-BB-001.017/2021

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

Digital Mailroom MB.pdf

pdflogo.jpg

Digital Mailroom EU.pdf

pdflogo.jpg