Payroll Officer

Functiebeschrijving

Als Payroll Officer sta je in voor de correcte uitvoering van de loonsverwerking van meer dan 2000 bedienden. Hiervoor werk je nauw samen met het externe sociaal secretariaat.

Je beheert de personeelsgegevens op een adequate manier en houdt rekening met bepalingen van het sociaal en arbeidsrecht om zo op zelfstandige basis een tijdige en correcte berekening en betaling van de lonen, vakantiegelden en eindejaarspremies te garanderen.

Je zorgt ervoor dat de vereiste documenten inzake personeel op tijd aan de medewerkers en/of bevoegde instanties bezorgd worden. Tevens ben je het aanspreekpunt voor het interne personeel inzake payroll en sociale wetgeving. Je ziet erop toe dat de administratieve procedures correct gevolgd worden zodat de dienst tijdig over de nodige informatie beschikt.

Je zorgt voor het correct aanvullen van de HR-tools met persoonlijke gegevens van medewerkers en beantwoordt met behulp van deze tools de specifieke rapporteringsvragen van jouw teamleider.

Profiel

Je behaalde een Bachelor diploma en kan reeds terugblikken op meerdere jaren ervaring binnen een Payroll-functie. 

Je bent autonoom en bezit goede communicatievaardigheden. Je werkt graag met en voor mensen en gaat zeer nauwkeurig, punctueel en discreet om met hun persoonlijke vragen en gegevens.

Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en je bent in staat kennis en ervaring te delen. 

Jouw kritische ingesteldheid maakt dat je bestaande processen en toepassingen in vraag kan stellen waarbij je streeft naar een open communicatie en overleg met collega’s.

Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving en hebt een grondig inzicht in loonberekening.

Een eerste kennis of ervaring binnen flexibele verloning gelinkt aan een nog te initiëren cafetariaplan wordt beschouwd als een plus.

Ook het verzorgen van de payroll in samenwerking met het sociale secretariaat Attentia kan een extra troef zijn.

Je beheerst Word en Excel grondig.

Je hebt een zeer goede kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.