Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2021

Image

"Voortzetten, weer vrolijk worden,  
het obstakel trotseren of zelfs overwinnen,  
en opnieuw doorzetten: dit zijn onze mogelijkheden.” Andrée Chedid  
(On the Trails of my Fancy)

Never waste a crisis. Elke crisissituatie brengt moeilijke uitdagingen, en tegelijk ook opportuniteiten. In 2021 was de strijd tegen de Covid-19-pandemie onze belangrijkste sociale, economische en organisatorische uitdaging, naast het garanderen van onze normale IT-ondersteuningstaken voor de hele Sociale Zekerheid en onze leden. Het antwoord erop was een krachtige samenwerking over de beleidsniveaus heen. Die vormt een stevige basis voor onze toekomst.

Samenwerking loont. Ons land kon in de eerste helft van 2021 snel een groot deel van de bevolking vaccineren. Personen met een kwetsbare gezondheid kregen daarbij voorrang. Dat is een unieke realisatie, voor een stuk gedragen door digitale gegevensstromen. Privacy en informatieveiligheid stonden daarbij voorop. De burger vond zijn weg naar digitale diensten zoals MijnGezondheid of de apps voor anonieme contactopsporing, digitale herstel-, test- of vaccinatiecertificaten.

We konden kapitaliseren op goede praktijken. De jarenlange samenwerking tussen de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) op het gebied van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën stond plots model voor tal van interfederale projecten. Software-hergebruik en generieke diensten maakten dat we snel konden schakelen. Sneller dan ooit. Met voldoende samenhang.

Tegelijk waren er lessen te trekken. De digitale interactie tussen overheid, burgers en ondernemingen groeide enorm. Apps werden massaal geïnstalleerd. De bevolking werd zelf vragende partij. We zochten testresultaten online op, toonden ons digitaal vaccinatiecertificaat... We werden ook terecht veeleisender op het vlak van gebruiksgemak en samenhang.

De complexe structuur van ons overheidslandschap is geen excuus voor digitale versnippering. De gebruiker en diens ervaring moeten centraal staan. Smals helpt haar leden daarom streven naar geïntegreerde dienstverlening tussen meerdere actoren. Binnen en buiten de sociale zekerheid. Ook tussen de regio’s en over de bestuurlijke niveaus heen.

Dank aan onze leden die ons voortdurend en trouw hebben bijgestaan. In Europa krijgt onze manier van samenwerken respect, erkenning en soms zelfs navolging. Van technische interoperabiliteit, gemeenschappelijke diensten en hergebruik van software zetten we een volgende stap naar generieke architecturen.

Dank ook aan onze medewerkers, zonder wie wij voor het veertiende jaar op rij geen Top-werkgever zouden zijn. Hun werkkracht, expertise en motivatie hebben het verschil gemaakt in een bewogen jaar. En dank aan al onze externe leveranciers, zonder wie dit allemaal niet mogelijk was geweest. We zijn hier samen sterker uit gekomen.

Pierre Vandervorst, Voorzitter

Frank Robben, Gedelegeerd bestuurder

 


File upload
Document
Bijlage Taille
Activiteitenverslag 2021 5.92 MB