Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Klantenbeheerders

Uw bevoorrecht aanspreekpunt

De klantenbeheerder:

 • Onderhoudt permanente en proactieve contacten met de leden in verband met alle behoeften en vragen omtrent de kerncompetenties van Smals.
 • Coördineert het proces dat nodig is om tot een oplossing te komen voor de door de klant geformuleerde behoefte en hem een optimale oplossing aan te bieden.

Zie hier de namen van onze klantenbeheerders, per lid:

 • Actiris - Marc Delforge
 • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) - Jean-François Honet
 • Agentschap voor Buitenlandse Handel - Sébastien Welsch
 • Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) - Marc Delforge
 • Beliris - Marc Delforge
 • Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij - Marc Delforge
 • Bruxelles Formation - Marc Delforge
 • Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) - Jean-François Honet
 • Centrum voor Cybersecurity België (CCB) - Marc Delforge
 • Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding- Jean-François Honet
 • Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) - Marc Delforge 
 • College van hoven en rechtbanken - Pascal Van Hoegaerden
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen - Geoffroy de Schaetzen
 • Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Geoffroy de Schaetzen
 • Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) - Diane Puttaert
 • Controleorgaan op de politionele informatie - Sébastien Welsch
 • Departement Welzijn, Gezondheid en Gezin/Vlaanderen - Gerrit De Bondt 
 • De Kamer - Marc Delforge
 • De Munt - Sébastien Welsch
 • Egov Select vzw - Marc Delforge
 • eHealth-platform - Diane Puttaert
 • Enabel - Geoffroy de Schaetzen
 • Famiwal - Jean-François Honet
 • Fedelec - Marc Delforge
 • Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris) - Geoffroy de Schaetzen
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) - Geoffroy de Schaetzen
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Marc Delforge
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten (FAGG) - Diane Puttaert
 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) - Geoffroy de Schaetzen
 • Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens - Pascal Van Hoegaerden
 • Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Diane Puttaert
 • Federaal Migratiecentrum (Myria) - Geoffroy de Schaetzen
 • Federaal Planbureau - Sébastien Welsch
 • Federaal Wetenschapsbeleid - Jean-François Honet
 • Federale Pensioendienst - Sébastien Welsch
 • Federale Politie - Sébastien Welsch
 • FOD Binnenlandse Zaken (IBZ) - Geoffroy de Schaetzen
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Jean-François Honet
 • FOD Economie, KMO Middenstand en Energie - Marc Delforge
 • FOD Financiën - Pascal Van Hoegaerden
 • FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) - Pascal Van Hoegaerden
 • FOD Justitie - Pascal Van Hoegaerden
 • FOD Mobiliteit en Vervoer - Marc Delforge
 • FOD Sociale Zekerheid - Marc Delforge
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) - Diane Puttaert
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) - Marc Delforge
 • Fonds voor de Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen - Marc Delforge
 • Forem - Jean-François Honet
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - Sébastien Welsch
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) - Marc Delforge
 • Gewestelijke overheidsdienst Brussel (GOB) - Marc Delforge
 • Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) - Geoffroy de Schaetzen
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) - Geoffroy de Schaetzen
 • Innoviris - Marc Delforge
 • Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (ORINT) - Marc Delforge
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) - Pascal Van Hoegaerden
 • Institut Wallon de formation en alternance et des indépendants et moyennes entreprises (IFAPME) - Jean-François Honet
 • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Sébastien Welsch
 • Iriscare - Gerrit De Bondt
 • Kanselarij van de Eerste Minister - Marc Delforge
 • Kas voor Gezondheidszorgen van HR Rail - Diane Puttaert
 • Kind & Gezin (K&G) - Gerrit De Bondt
 • Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) - Jean-François Honet
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) - Diane Puttaert
 • Le Foyer Koekelbergeois - Jean-François Honet
 • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Jean-François Honet
 • Ministerie van Defensie - Jean-François Honet
 • Ministerie van Middenstand en Landbouw - Jean-François Honet
 • Muntpunt - Marc Delforge
 • Nationaal Geografisch Instituut (NGI) - Jean-François Honet
 • Nationaal Orkest van België - Geoffroy de Schaetzen
 • Nationale Plantentuin van België - Jean-François Honet
 • OCMW / CPAS - Jean-François Honet & Geoffroy de Schaetzen
 • Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Jean-François Honet
 • Ombudsdienst voor Energie - Marc Delforge
 • Parlement de la Communauté Française de Belgique - Marc Delforge
 • POD Duurzame Ontwikkeling - Jean-François Honet
 • POD Maatschappelijke Integratie - Jean-François Honet
 • Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (incl Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Jean-François Honet
 • Raad van State - Pascal Van Hoegaerden
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Geoffroy de Schaetzen
 • Regie der Gebouwen - Marc Delforge
 • Rekenhof - Sébastien Welsch
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Gerrit De Bondt
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Marc Delforge
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Bart Smets, Wouter Debecker
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) - Geoffroy de Schaetzen
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Diane Puttaert
 • Sciensano - Diane Puttaert
 • Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) - Sébastien Welsch
 • Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) - Pascal Van Hoegaerden
 • Service Public de Wallonie (SPW) - Jean-François Honet
 • Sigedis - Geoffroy de Schaetzen
 • Sociaal Fonds voedings industrie - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de carrosseriebedrijven - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de handelbedrijven van de metaalsector - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontmettingsondernemingen - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van metalen - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor het Beheer van gebouwen - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor het garagebedrijf - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden - Marc Delforge
 • Sociaal Fonds voor ondernemingen voor recuperatie van papier - Marc Delforge
 • Vereniging van sectoriale instellingen (VSI) - Marc Delforge
 • Vereniging van de Sociale Fondsen van de social profit sector (VESOFO) - Marc Delforge
 • Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) - Sébastien Welsch
 • Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Geoffroy de Schaetzen
 • Vlaamse overheid - Agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse overheid - Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse overheid - Agentschap Opgroeien (Jongerenwelzijn) - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse overheid - Departement Zorg - Gerrit De Bondt
 • Vlaamse overheid - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) - Gerrit De Bondt
 • Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) - Gerrit De Bondt
 • Waarborg en sociaal fonds Horeca en aanverwante bedrijven - Marc Delforge
 • Waarborg- en sociaal fonds voor de vastgoedsector - Marc Delforge
 • Waarborg- en sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf - Marc Delforge
 • Wonen in Vlaanderen - Gerrit De Bondt