Levering van tank- en laadkaarten

De levering van tank- en laadkaarten, verdeeld over drie percelen zoals hieronder toegelicht.

Smals en Egov Select hebben een ‘Mobility Benefit Plan’ uitgewerkt teneinde de volgende, voor deze opdracht relevante doelstellingen, te bereiken:

1. een flexibele verloning volgens de individuele behoeften, wat bereikt kan worden door verschillende keuzemogelijkheden (of een combinatie ervan);

2. respect voor de naleving van de wettelijke normen;

3. incentiveren van vergroening, verduurzaming en het vermijden van nog meer het milieu te moeten belasten;

4. maximale standaardisatie en aanbesteden, waarbij het opzetten van een zo gestroomlijnd mogelijk proces met een minimum aan manuele interventies en overhead wordt verwacht:

a. de opdrachtnemers van de verschillende opdrachten betreffende het ‘Mobility Benefit Plan’ moeten coördineren en samenwerken (dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van integratie van de verschillende toepassingen en/of volgens een opendata-principe);

b. de procedures en processen die door de invoering van ‘Mobility Benefit Plan’ ingevoerd moeten worden, moeten de interne diensten niet (of slechts minimaal) belasten.

Deze leveringenopdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij het eerste perceel ‘tankkaarten’ betreft voor de consumptie van fossiele brandstoffen, het tweede ‘laadkaarten’ voor elektriciteit en ten slotte het derde perceel een laad- en tankkaart voor de plug-in hybride voertuigen. 

Referentie 

Smals-BB-001.014/2023

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking

Status 

Opdracht niet gegund.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht

Tankkaarten_bda.pdf

Tankkaarten_eu.pdf

Aankondiging van niet gunning

Tankkaarten_bda.pdf

Tankkaarten_eu.pdf