Research Note 39: Data Archipel - Analyse op Gekruiste Persoonsgegevens

Analytics op persoonsgegevens moet steeds in overeenstemming gebeuren met de privacywetgeving, waarbij principes zoals finaliteit, proportionaliteit, transparantie en information security practices gerespecteerd dienen te worden. De fragmentatie van de overheid levert een bijkomende uitdaging op. Wanneer namelijk persoonsgegevens uit verschillende bronnen gekruist worden in één centraal datawarehouse, blijven de aanleverende overheidsbedrijven enerzijds wel verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, maar anderzijds verliezen ze alle controle erop.

Deze tekst presenteert op een toegankelijke manier het door Smals Research ontwikkelde concept van de data archipel, dat gebruikmakend van cryptografie drie moeilijk te combineren zaken realiseert: 1) het kruisen van persoonsgegevens voor analyse is vlot mogelijk, 2) de privacy van de betrokken burger wordt beschermd en 3) de aanleverende overheidsbedrijven behouden controle op de persoonsgegevens waar ze verantwoordelijk voor blijven.