Research Note 35: Facebook & Network Analytics

Dit document heeft als doel de lezer te sensibiliseren voor de aanzienlijke hoeveelheid informatie die men over hem kan terugvinden op de sociale netwerken, in het bijzonder op Facebook. We zullen zien dat men veel meer kan terugvinden dan wat de gebruikers zelf hebben aangegeven.

Met "network analytics"-technieken kan veel afgeleid worden over een "doelwit", zoals de verschillende sociale groepen waar hij deel van uitmaakt of hoe close hij is met zijn vrienden.

Inferentie-methodes kunnen gebaseerd zijn op de gegevens gepubliceerd door zijn vrienden om de sociale groepen te identificeren die overeenstemmen met werk, school, familie, hobby's, ...

Door "web crawling"-tools te gebruiken, zal het mogelijk zijn om een groot deel van het vriendennetwerk van een persoon opnieuw samen te stellen, zelf als hij ervoor gekozen heeft om zijn vriendenlijst niet te publiceren of om zijn foto's te verbergen.

We zullen overigens zien dat dezelfde soort techniek ervoor kan zorgen dat we de relaties tussen de verschillende groepsleden of de fans van een Facebookpagina beter kunnen begrijpen.