Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2020

Image

« De mens is geboren om werkzaam te zijn: ik wil dat wij bezig zijn (…) » 
Michel de Montaigne (De essays)

In 2020 leek weinig nog op wat eerder was. Een pandemie zette ons leven op zijn kop. Duizenden medeburgers zijn gestorven. Emoties liepen op. In de publieke opinie doken er spanningen op… tussen ontkenning en paniek, tussen burgerzin en ongeduld. Onze overheden moesten daadkrachtig optreden, in onuitgegeven omstandigheden, om onze volksgezondheid te beschermen en waar mogelijk het economische en sociale weefsel te sparen.

In dit annus horribilis beschikte Smals over een stevige ‘overlevingskit’, waarin onze toverdrank zat, of beter het AGIL-schema. Het liet ons toe om: ons aan te passen aan een snel veranderende omgeving, door de pandemie (Adaptation), onze objectieven te behalen ondanks onvoorzienbare beslissingen van de regering (Goal attainment), rekening te houden met alle betrokkenen, van onze medewerkers, leden en partners, tot uiteindelijk onze medeburgers, sociaal verzekerden, werknemers en werkgevers (Integration), en onze toekomst te verzekeren (Latent pattern maintenance).(*)

Smals stond klaar. Niet in die zin dat we de crisis konden voorzien, laat staan voorkomen. Wel hebben we onze mankracht, onze expertise, onze infrastructuren, onze herbruikbare software en onze tomeloze inzet in de strijd gegooid om telkens opnieuw in recordtijd oplossingen te bieden. De omstandigheden waren soms ondankbaar en het gevecht tegen de pandemie is nog altijd niet ten einde. Toch mogen we samen tevreden terugkijken.

Betrouwbare, actuele informatie is een cruciale succesfactor gebleken in het crisisbeheer, op het grensvlak van federale en regionale bevoegdheden. Smals werd gevraagd om toepassingen mee te ontwikkelen, ICT-overheidsopdrachten uit te schrijven, advies te geven… We namen onze verantwoordelijkheid.

Ondernemers vonden de weg naar steunmaatregelen. Contactopspoorders kregen contactgegevens van mogelijk besmette personen. Reizigers kregen automatisch een uitnodiging voor een Covid-test. Testcentra lieten burgers online reserveren. Meer dan 2,5 miljoen burgers installeerden een app om anoniem hun contacten te kunnen waarschuwen. De basis werd gelegd voor vaccinatiecampagnes.

In een pandemie bleek ICT-beheer niet de meest dankbare taak. De deadlines waren erg kort, de eisen en inzichten zeer evolutief, de zichtbaarheid van elke eventuele hapering enorm. Gelukkig konden we terugvallen op robuuste basisdiensten, terreinkennis, best practices, herbruikbare componenten… Onze medische beroepen kregen spontaan applaus van de bevolking, en terecht. Laat ons dit jaar ook dankbaar zijn voor de bijzondere inzet van al onze ICT-specialisten.

Smals dankt haar leden voor het vertrouwen, haar leveranciers voor de goede samenwerking in uitdagende tijden en haar meer dan 2000 medewerkers voor hun dagelijks totaal engagement.

Pierre Vandervorst, Voorzitter 
Frank Robben, Gedelegeerd bestuurder

 


File upload
Document
Bijlage Taille
rapportannuel_smals_nl_web.pdf 6.46 MB