Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2015

Image

“Je mag nooit de vlucht van de droom afschrikken met de revolver van de realiteit.” Marie Gevers (Guldentop)

Meer realiseren met minder middelen. Dit is de opdracht die Smals in 2015 kreeg van haar leden, nadat de federale regering besloot om de werkingsmiddelen van de overheid fors in te krimpen. Dankzij de inspanning van al onze medewerkers en onze volgehouden focus op kostenbeheersing, zijn we deze uitdaging aangegaan en konden we een indrukwekkende besparing op kostprijs  
realiseren.

De vraag naar detachering van medewerkers en consultants uit de private sector bleef groeien. De omzet en het aantal medewerkers kenden voor het eerst sinds lange tijd een lichte terugval. Dankzij een productiviteitsverhoging van 10% in de intramuros-activiteiten, bovenop de inspanningen van vorige jaren, ging de substantiële kostenbeheersing niet ten koste van de kwaliteit van de geleverde diensten.

Nog betere services tegen een duurzaam betere prijs zijn het doel van het G-Cloud ICTsynergieprogramma, gedragen door de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale overheidsdiensten. Smals is als hun vertrouwde in-house ICT-organisatie één van de drijvende krachten achter dit programma. In 2015 waren de eerste realisaties een feit. Kritieke diensten voor eHealth en de Vlaamse zorgsector draaiden live op een open source cloudplatform. En de HZIV won een e-Gov Award met de perfect geslaagde migratie van zijn ICT-infrastructuur naar de G-Cloud.

Ondanks de focus op kostenbeheersing bleven de leden in 2015 investeren in hun toekomst. Zo gaf de RSZ het startschot voor een ingrijpende modernisering van de werkgeversrekeningen, gespreid over meerdere jaren. Justitie rekent op de e-Box om de communicatie met advocaten, notarissen en deurwaarders te stroomlijnen.

Tegelijk tonen technische realisaties nu voluit hun meerwaarde. De elektronische uitwisseling van medische informatie via het eHealth-platform kent bijvoorbeeld een doorbraak dankzij de massale bewustmaking in de sector. Meer dan 3,3 miljoen Belgen hebben al hun geïnformeerde toestemming gegeven voor de beveiligde uitwisseling, bijna tien keer meer dan een jaar eerder.

Het vaste vertrouwen van de leden en de inzet van alle Smals-medewerkers zijn de sleutel tot een performant ICT-dienstenaanbod met een hoge toegevoegde waarde voor de Belgische burgers en in ons land actieve ondernemingen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, de samenwerking tussen de openbare instellingen van sociale zekerheid is exemplarisch. Dit laat ons toe om, in een budgettair moeilijke context, de lat hoog te blijven leggen.

Dank aan allen die dit mogelijk maken.

 

Pierre Vandervorst, voorzitter

Frank Robben, gedelegeerd bestuurder

 


File upload
Document
Bijlage Taille
Smals Activiteitenverslag 2015 4.14 MB