Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2014

In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma’s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing gingen onverminderd door. Ondertussen zetten nieuwe regeringen op federaal en regionaal niveau de krijtlijnen uit voor de volgende jaren.

Kostenbeheersing blijft een erg belangrijk aandachtspunt voor de overheid. In deze uitdagende periode treedt Smals op als een betrouwbare, actieve partner in dit domein om slimme besparingen te helpen realiseren met een minimale impact op de dienstverlening voor burgers en ondernemingen.

De rol van Smals als ICT-organisatie in dienst van de overheid is na 75 jaar relevanter dan ooit. Sinds 1939 verleggen we grenzen met innovatie en samenwerking. Flexibiliteit, expertise en hergebruik verlagen de kost van het informatiebeheer. Al driekwart eeuw lang. Ons kostendelend model faciliteert sterk de groeiende ICT-samenwerking tussen publieke instellingen.

Organisatorische transformatie dankzij de gezamenlijke inzet van ICT is een belangrijke hefboom voor kostenbesparingen via standaardisatie, synergie en ketenproces-optimalisatie. Onze focus moet blijven liggen op de noden van burgers en ondernemingen, over de instellingen en beleidsniveaus heen.

Samen met de instellingen dragen we actief bij tot het huidige synergieprogramma dat ICT-infrastructuren, toepassingen en processen optimaliseert. Zo kan de nieuwe 
socialezekerheidsinstelling DIBISS, ontstaan uit de RSZPPO en de DOSZ, binnenkort alweer een fusie aangaan met de RSZ – onder meer omdat hun aangiften, processen en datamodellen doorheen de jaren systematisch op elkaar zijn afgestemd.

Wederzijds vertrouwen is cruciaal om deze moeilijke oefening te laten slagen. Daarom werken we in permanent overleg samen, in onze dagelijkse dienstverlening en via de strategische controle die alle leden hebben over het beheer van Smals. Ook bij de stapsgewijze uitbouw van een community cloud of G-cloud stapt Smals mee in een gezamenlijke governance-structuur.

Kosten verlagen doen we niet door investeringen uit te stellen naar later. Niet door vernieuwing en verbetering een halt toe te roepen. En al evenmin door de lasten te verleggen naar burgers, ondernemingen of andere overheden. Slim besparen doen we door de samenwerking tussen publieke instellingen naar een hoger niveau te tillen. De sociale zekerheid, met inbegrip van de gezondheidszorg, mag hier als voorbeeld dienen. Samen met onze leden mogen we daar fier op zijn.

 

Pierre Vandervorst, voorzitter

Frank Robben, gedelegeerd bestuurder

 


 

 

Follow us