Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2013

Dankzij de inspanning van al onze medewerkers kon Smals in 2013 een belangrijke productiviteitswinst boeken. Er werd meer gerealiseerd in projecten, diensten en detachering, terwijl de kostprijzen, omzet en het aantal medewerkers stabiel zijn gebleven. Dank aan allen voor zoveel slagkracht. De leden hebben Smals gevraagd om een coördinerende rol op te nemen in hun strategische zoektocht naar nóg meer ICT-synergie. Die wordt onder meer gezocht in virtualisatie, printbeheer, gezamenlijke  ICTaankopen, elektronisch documentbeheer en harmonisering van de wetgeving.

Recent kreeg Smals de vraag om de Cloud-strategie van de federale overheid mee te realiseren. Twee eigen datacenters, waarin Smals de voorbije jaren fors heeft  geïnvesteerd, vormen de hoeksteen van dit initiatief samen met andere datacenters van de overheid. De uitbouw van deze ‘community Cloud’ is een erkenning van onze  expertise en van onze toekomstgerichte keuzes, maar ook een belangrijke uitdaging. We nemen deze handschoen op.

Net als haar leden staat Smals op een kruispunt. De realisatie van de zesde staatshervorming zal belangrijke veranderingen meebrengen in de sociale zekerheid en de  gezondheidszorg. Naast een regionalisering is er ook een groeiende impact van het Europese niveau. Smals is uitstekend geplaatst om de samenwerking tussen de  beleidsniveaus te faciliteren op het vlak van ICT-beheer.

Hoe de technologische, economische, ecologische, maatschappelijke en institutionele toekomst er precies zal uitzien, blijft voor een stuk te bepalen. Deze evoluties bepalen  mee de toekomstige omgeving waarin Smals zal functioneren. We hebben daarom gekozen voor een strategische oefening, waarin nagedacht werd hoe Smals bij alle  mogelijke scenario’s in de toekomst succesvol kan zijn.

In elk van deze scenario’s zal Smals een aantrekkelijke, stabiele werkgever blijven voor haar meer dan 1750 getalenteerde medewerkers. Dankzij hun motivatie, expertise,  ervaring en leervermogen zal Smals er in de toekomst meer dan ooit staan als een performante organisatie en een betrouwbare ICT-partner voor de leden.