Subscriptions EDB Postgres

EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding

Deze opdracht beoogt de aankoop van EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding.

Referentie 

Smals-BB-001.032/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 24/09/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 19/09/2019) en op 19/09/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 19/08/2019).
De offertes worden geopend op 19/11/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Subscriptions EDB Postgres MB.pdf pdflogo.jpg

Subscriptions EDB Postgres EU.pdfpdflogo.jpg

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us